Det nya arkitekturpolitiska programmet betonar arkitekturens förmåga att stödja välfärden och hållbarheten i samhället

20.1.2022 10.04
MM UKM
Vellamo TSR. Foto: Kotka stad
Arkitekturen har en väsentlig inverkan på människans och naturens välbefinnande. God arkitektur och planering tar tid och anpassas till nya ändamål enligt behov. Dessa är bärande teman i Finlands nya arkitekturpolitiska program. Programmet ställer upp mål och åtgärder för att utveckla den byggda miljöns övergripande hållbarhet 2022–2035.

Senaste meddelanden

Det nya arkitekturpolitiska programmet betonar arkitekturens förmåga att stödja välfärden och hållbarheten i samhället

20.1.2022 10.04
MM UKM
Vellamo TSR. Foto: Kotka stad
Arkitekturen har en väsentlig inverkan på människans och naturens välbefinnande. God arkitektur och planering tar tid och anpassas till nya ändamål enligt behov. Dessa är bärande teman i Finlands nya arkitekturpolitiska program. Programmet ställer upp mål och åtgärder för att utveckla den byggda miljöns övergripande hållbarhet 2022–2035.

EU:s miljöministrar sammanträder i Amiens för att diskutera kemikaliestrategin och rättvisan i EU:s klimatpolitik

20.1.2022 9.24
MM
EU:s miljö- och energiministrar håller inofficiella möten i Amiens i Frankrike 20–22.1.2022. Finland representeras av miljö- och klimatminister Emma Kari samt näringsministerns statssekreterare Jukka Ihanus. Frankrike är värd för mötena.

Bättre påverkansmöjligheter för boende i hyreshus – reformen av lagen om samförvaltning på remiss

18.1.2022 9.38
MM
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till propositionen om samförvaltning för de boende och ägarna i statligt understödda hyreshus. Genom reformen av lagen om samförvaltning vill man i enlighet med regeringsprogrammet stärka hyresgästernas beslutanderätt och möjligheter att påverka.