FN:s konferens om biologisk mångfald inleds i Montreal – nu behöver förlusten av biologisk mångfald vändas

2.12.2022 8.58
MM
Montrealin luontokokous 7.-19.12.2022. Kuvassa sumuista metsää ylhäältä kuvattuna
Den 15:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald hålls den 7–19 december i Montreal i Kanada. ”Partsmötet om biologisk mångfald i Montreal bör bli en vändpunkt när det gäller att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2030, lite på samma sätt som klimatmötet i Paris var en vändpunkt i arbetet mot klimatkrisen”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo, som leder den finländska delegationen vid konferensen. Minister Ohisalo deltar i konferensen den 15–19 december.

Senaste meddelanden

Rättvis klimatpolitik diskuteras vid rundabordsforumet för klimatpolitik

7.12.2022 11.06
MM SRK
Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för 19:e gången torsdagen den 8 december. Temat för mötet är rättvisa i klimatåtgärderna och klimatplanerna.

Europeiska kommissionen lade fram ett förslag till förordning om intyg över koldioxidupptag för att kunna nå nettonollutsläpp

30.11.2022 16.18
ANM JSM MM
Europeiska kommissionen lade den 30 november fram ett förslag till förordning om intyg om koldioxidupptag. Med koldioxidupptag avses att avlägsna koldioxid från atmosfären både med tekniska metoder och genom kolinlagring i markanvändningssektorn, dvs. jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen. Syftet med intygssystemet är att skapa en referensram för kvantifiering av koldioxidupptag samt handel med och hantering av koldioxidenheter i EU:s medlemsstater.

Utredning: Naturvården i ekonomiskogar kan effektiviseras ytterligare

28.11.2022 9.03
JSM MM VN TEAS
Enligt en utredning som gjorts för statsrådet förutsätter effektivare naturvård i ekonomiskogar att naturvården beaktas inom skogsbranschens hela verksamhetsfält: lagstiftningen, anvisningarna, incitamenten och styrningen av skogsägare. Detta förutsätter tillräckliga tids-, penning- och personresurser. Det behövs också indikatorer för bedömning av naturvårdens effekter.

Se även

 • Cirkulär ekonomi »

  Cirkulär ekonomi innebär en ny grund för ekonomin där produktionen och konsumtionen håller sig inom gränserna för jordens bärkraft.

 • Livsmiljöprogrammet Helmi »

  Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller.

 • Regeringens klimatpolitik »

  I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (2019) fastställs att Finland ska vara klimatneutralt före 2035 och bli världens första fossilfria välfärdssamhälle.

Ministeriet

 • Miljö- och klimatminister »

  Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo är chef för miljöministeriet.

 • Organisation och ledning »

  Miljöministeriet svarar för beredningen av de ärenden som kommer upp i statsrådet och i riksdagen som gäller samhällen, klimat, byggd miljö, boende, biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

 • Miljöministeriet som arbetsplats »

  Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vid miljöministeriet har vi möjlighet att påverka miljöfrågor, byggande och boende samt den biologiska mångfalden.