Det kommer att bli ett serviceavbrott på vår webbplats fredagen den 27 novemnber kl. 22-04. Vi beklagar besväret.

De nordiska länderna vill delta i EU-kommissionens nya europeiska Bauhaus med gemensamma satsningar

22.11.2021 16.52
MM
De nordiska ministrarna med ansvarar för byggande och bostäder sammanträdde i Borgå i dag den 22 november för att diskutera de nordiska ländernas gemensamma mål och åtgärder för att minska utsläppen från byggande. Ministrarna diskuterade möjligheten att föreslå för kommissionen att de nordiska länderna deltar i det nya europeiska Bauhausinitiativet genom gemensamma åtgärder.

Senaste meddelanden

Antalet understödda platser med laddningsberedskap för elbilar uppgår till 35 000 – villkoren för understödet ändras nästa år

26.11.2021 12.31
MM
I den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2021, som publicerades den 4 november, föreslog regeringen ett tillägg på 2 miljoner euro till understödet för laddningsinfrastrukturen för elbilar. Tilläggsanslaget räcker till uppskattningsvis 2 000 platser med laddningsberedskap. Det totala antalet understödda platser med laddningsberedskap uppgår således till cirka 35 000 vid utgången av året, när även de föreslagna tilläggsanslagen beaktas.

Fridlysta fåglar orsakade färre skördeskador än i fjol – ansökan om ersättning ska lämnas in före utgången av året

26.11.2021 8.40
MM
Foto: Jari Kontiokorpi
Enligt preliminära uppgifter har fåglar som är fridlysta enligt naturvårdslagen, såsom vitkindade gäss, orsakat mindre skador på odlingar än i fjol. Gynnsamma väderförhållanden anses vara den huvudsakliga orsaken. Ersättning för skador orsakade av fridlysta fåglar kan sökas före utgången av året. Ersättningen betalas ut i början av nästa år.

Nya strikta mål för återvinningen av förpackningsavfall

25.11.2021 13.35
MM
Statsrådet godkände i dag fem förordningar* om producentansvar och en förordning om avstjälpningsplatser.