Inga höjningar av annuiteterna för aravalån 2023 – kostnadstrycket på boendet lindras

26.1.2023 13.50
MM
Nuoret asuinkerrostalon edessä.
Statsrådet har beslutat att hålla annuiteterna för aravalån för hyres- och bostadsrättshus på 2022 års nivå. År 2023 görs ingen annuitetsjustering enligt konsumentprisindexet. Genom beslutet dämpas trycket att höja hyrorna och bruksvederlagen i den nuvarande situationen, där också kostnaderna för fastighetsskötsel och de boendes levnadskostnader stiger kraftigt.

Senaste meddelanden

Med statligt stöd byggs och renoveras tusentals bostäder till skäliga priser

19.1.2023 15.45
MM
Statsrådet har beslutat om en plan utifrån vilken staten år 2023 stöder produktion av bostäder till skäliga priser. Produktionen av bostäder till skäliga priser främjas genom att 1,95 miljarder euro räntestödslån beviljas. Tack vare stödet kan cirka 9 310 nya bostäder byggas och cirka 4 050 bostäder renoveras grundligt. Räntestöd för byggande och ombyggnad av bostäder betalas av statens bostadsfonds medel utanför statsbudgeten.

Tillgänglighetsdirektivet underlättar ett självständigt liv

19.1.2023 14.58
FM IM KM MM SHM
Tillgänglighetsdirektivet underlättar ett självständigt liv och delaktighet i samhället för alla människor, i synnerhet personer med en funktionsnedsättning. Direktivet gäller särskilt informations- och kommunikationstekniska produkter och tjänster. Lagstiftningen börjar tillämpas under 2025. 

Lagen om ersättning av skador orsakade av fridlysta arter träder i kraft den 1 februari 2023 – ansökan om finansiering underlättas

19.1.2023 13.58
MM
Statsrådet har i dag utfärdat en förordning om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur och en förordning om ikraftträdandet av lagen med samma namn. Den nya lagen är en del av naturskyddslagens revidering. Lagen träder i kraft den 1 februari 2023.

Se även

 • Cirkulär ekonomi »

  Cirkulär ekonomi innebär en ny grund för ekonomin där produktionen och konsumtionen håller sig inom gränserna för jordens bärkraft.

 • Livsmiljöprogrammet Helmi »

  Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller.

 • Regeringens klimatpolitik »

  I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (2019) fastställs att Finland ska vara klimatneutralt före 2035 och bli världens första fossilfria välfärdssamhälle.

Ministeriet

 • Miljö- och klimatminister »

  Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo är chef för miljöministeriet.

 • Organisation och ledning »

  Miljöministeriet svarar för beredningen av de ärenden som kommer upp i statsrådet och i riksdagen som gäller samhällen, klimat, byggd miljö, boende, biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

 • Miljöministeriet som arbetsplats »

  Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vid miljöministeriet har vi möjlighet att påverka miljöfrågor, byggande och boende samt den biologiska mångfalden.