Den nya naturvårdslagen träder i kraft den 1 juni

30.5.2023 14.10
MM
Nytt i naturvårdslagen är till exempel starkare skydd av naturtyper genom strikt skydd, frivillig ekologisk kompensation och försiktighetsprincipen. Naturvårdslagen är ett av de viktigaste verktygen för att värna om den biologiska mångfalden i Finland.

Senaste meddelanden

I OECD:s rapport bedöms välfärden i Finland

9.6.2023 11.10
MM SHM UKM
Det finns en risk för att finländarnas välfärdsnivå sjunker om vi inte satsar på utbildning, socialt kapital och hälsojämlikhet, visar OECD:s färska rapport. Rapporten beskriver de sammanlagda effekter som uppnås när välfärden, ekonomin och miljön är hållbar. Evidensbaserad information gör det möjligt att hitta lösningar för utmaningarna med den ekonomiska hållbarheten.

Investeringar i cirkulär ekonomi för näringsämnen inleds med finansiering från miljöministeriet

9.6.2023 9.14
MM
Euroopan unionin rahoittama
Miljöministeriet finansierar 14 nya projekt som främjar återvinning av näringsämnen i avloppsvatten från tätbebyggelse, utveckling av marknaden för återvunna näringsämnen och energihushållning vid hanteringen av avloppsvatten. Finansieringen uppgår till sammanlagt 5,4 miljoner euro. De projekt som beviljas finansiering genom programmet för främjande av återvinningen av näringsämnen är ett steg mot en hållbar cirkulär ekonomi för näringsämnen i Finland.

EU-kommissionen: Finland måste öka återvinningen av kommunalt avfall och minska avfallsförbränningen

8.6.2023 13.08
MM
Finland kommer sannolikt inte att uppnå det mål som uppställts för 2025 om att 55 procent av det kommunala avfallet* ska återvinnas. Europeiska kommissionen publicerade idag rapporter med tidig varning för de länder som inte verkar uppnå de mål som anges i avfallsdirektivet. 

Se även

 • Cirkulär ekonomi »

  Cirkulär ekonomi innebär en ny grund för ekonomin där produktionen och konsumtionen håller sig inom gränserna för jordens bärkraft.

 • Livsmiljöprogrammet Helmi »

  Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller.

 • Regeringens klimatpolitik »

  I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (2019) fastställs att Finland ska vara klimatneutralt före 2035 och bli världens första fossilfria välfärdssamhälle.

Ministeriet

 • Miljö- och klimatminister »

  Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo är chef för miljöministeriet.

 • Organisation och ledning »

  Miljöministeriet svarar för beredningen av de ärenden som kommer upp i statsrådet och i riksdagen som gäller samhällen, klimat, byggd miljö, boende, biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

 • Miljöministeriet som arbetsplats »

  Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vid miljöministeriet har vi möjlighet att påverka miljöfrågor, byggande och boende samt den biologiska mångfalden.