Senaste meddelanden
Nyheter

Se även

Livsmiljöprogrammet Helmi

Livsmiljöprogrammet Helmi

Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller.

Helmi-ohjelma

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi innebär en ny grund för ekonomin där produktionen och konsumtionen håller sig inom gränserna för jordens bärkraft.

Programmet för främjande av cirkulär ekonomi

Regeringens klimatpolitik

Regeringens klimatpolitik

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (2019) fastställs att Finland ska vara klimatneutralt före 2035 och bli världens första fossilfria välfärdssamhälle.

Klimatneutralt Finland 2035

Ministeriet

Miljö- och klimatminister

Miljö- och klimatminister

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen är chef för miljöministeriet.

Läs mer

Organisation och ledning

Organisation och ledning

Miljöministeriet svarar för beredningen av de ärenden som kommer upp i statsrådet och i riksdagen som gäller samhällen, klimat, byggd miljö, boende, biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

Läs mer

Miljöministeriet som arbetsplats

Miljöministeriet som arbetsplats

Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vid miljöministeriet har vi möjlighet att påverka miljöfrågor, byggande och boende samt den biologiska mångfalden.

Läs mer