FN:s klimatmöte inleds i Dubai – fokus ligger i synnerhet på energilösningar

28.11.2023 14.44
ANM MM SRK UM
Parterna i FN:s klimatkonvention sammanträder till COP28-mötet i Dubai i Förenade Arabemiraten den 30 november till den 12 december. Statsminister Petteri Orpo företräder Finland vid mötet på statsledningsnivå den 1–2 december. Under ministerveckan den 8–12 december leds Finlands delegation av miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Senaste meddelanden

Arbetsgrupp bereder en reform av lagstiftningen om genomförande av planer och underhåll av gator

1.12.2023 14.30
MM
Miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda förslag till en ny lag om samhällsutveckling och en ny lag om samhällsbyggande. De bestämmelser som styr genomförande av planer och underhåll av gator revideras genom dessa lagar i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Arbetet är ett led i en mer omfattande reform av den lagstiftning som reglerar områdesanvändningen.

Lösningar söks på meningsskiljaktigheterna kring naturskyddet i Kvarken

1.12.2023 12.36
MM
Miljöministeriet har beställt en extern kartläggning av kontroverserna kring naturskyddet i Kvarken. Enligt kartläggningen har spänningarna kring naturskyddet och det djupa misstroendet mellan parterna utvecklats under årtiondenas lopp. Utöver de egentliga tvistefrågorna ligger det också missnöje med miljöförvaltningens verksamhetssätt och brist på förtroende i bakgrunden. Kartläggningen lyfte dock också fram en positiv utveckling i samarbetet och en vilja till gemensam problemlösning.

Klimatmötet COP28 inleddes med en historisk överenskommelse om fonden för klimatskador

30.11.2023 18.00
MM
Parterna i FN:s klimatkonvention enades i dag om den fond som ska ersätta klimatskador. I synnerhet för små och fattiga länder har fonden varit en prioritering under förhandlingarna.

Se även

 • Cirkulär ekonomi »

  Cirkulär ekonomi innebär en ny grund för ekonomin där produktionen och konsumtionen håller sig inom gränserna för jordens bärkraft.

 • Livsmiljöprogrammet Helmi »

  Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller.

 • Tjänster från ett enda service­ställe och smidiga tillstånds­förfaranden »

  Syftet med miljöministeriets lagstiftningsprojekt om ett enda serviceställe är att enligt en modell med en riksomfattande tillstånds-, styrnings- och tillsynsmyndighet göra tillståndsförfarandena för projekt som påverkar miljön smidigare och att stifta lagar som främjar tjänster från ett enda serviceställe.

Ministeriet

 • Miljö- och klimatminister »

  Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen är chef för miljöministeriet.

 • Organisation och ledning »

  Miljöministeriet svarar för beredningen av de ärenden som kommer upp i statsrådet och i riksdagen som gäller samhällen, klimat, byggd miljö, boende, biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

 • Miljöministeriet som arbetsplats »

  Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vid miljöministeriet har vi möjlighet att påverka miljöfrågor, byggande och boende samt den biologiska mångfalden.