Minister Ohisalo: EU:s lagstiftningsförslag för att förbättra naturens tillstånd är både efterlängtat och nödvändigt för att stoppa förlusten av biologisk mångfald

22.6.2022 14.50
MM
Europeiska kommissionen har i dag offentliggjort ett lagstiftningsförslag om målen för att förbättra naturens tillstånd. I förslaget beaktas brådskan med att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Senaste meddelanden

Starkt stöd från medborgare och intressegrupper till att stoppa förlusten av biologisk mångfald

23.6.2022 9.49
MM
Responsen från Naturrådet, som består av medborgare, och intressegrupperna visar att medborgarna upplever att det är viktigt att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden. Medborgarna vill ha mer begriplig information om förlusten av biologisk mångfald och om möjligheter att vidta åtgärder för att stoppa den. De vill också delta i beslutsfattandet gällande naturen. Genom Naturrådet och olika möten för intressegrupper har medborgarna kunnat delta i utarbetandet av den nationella strategin för biologisk mångfald.

Har du sett en tumlare? Berätta om dina iakttagelser och hjälp till att skydda tumlaren

22.6.2022 11.08
MM
Bild: Olli Loisa
Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön. Tumlarpopulationen i centrala Östersjön beräknas på basis av akustisk övervakning bestå av endast cirka 500 individer. I finska vatten upptäcks årligen några individer. Som stöd för skyddsarbetet samlar miljöministeriet och Ålands landskapsregering också in allmänhetens observationer av de fridlysta tumlarna.

FN:s gåsarbetsgrupp sammanträder i Helsingfors – på agendan står beståndens utveckling och gemensamma åtgärder

21.6.2022 10.08
JSM MM
Bild: Ilkka Elo
Årsmötet för den internationella gåsarbetsgruppen, som lyder under avtalet om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar AEWA, ordnas i Helsingfors den 21–23 juni 2022. AEWA och de underlydande artarbetsgrupperna är viktiga för Finland med tanke på skyddet och ett hållbart nyttjande av flyttande vatten- och strandfåglar. Vid förhandlingsmötet granskas de nyaste uppgifterna om gåsbeståndens utveckling och ingås avtal om eventuella fortsatta åtgärder i fråga om de ståndpunkter som ingår i gåsforumets mandat.