Myrskyddet utvidgas – Bovallius naturskyddsområde inrättades i Pieksämäki

27.9.2022 10.00
MM
Foto: Tiina Hämäläinen
NTM-centralen i Södra Savolax och stiftelsen S. A. Bovalliuksen säätiö har kommit överens om att skydda myområdet Tahinsuo. Tahinsuo är en vidsträckt aktiv högmosse som är huvudsakligen i naturligt tillstånd. Myrområdet i närheten av Pieksämäki stad skyddas som en del av livsmiljöprogrammet Helmi. Det nya naturskyddsområdets areal är cirka 161 hektar. 

Senaste meddelanden

Utkasten till förordning om klimatdeklaration och materialspecifikation för byggnader sänds på remiss

30.9.2022 12.22
MM
Miljöministeriet begär utlåtanden om förslagen till förordning om klimatdeklaration av byggnader och materialspecifikation för byggnader. Genom förordningarna främjas utvecklingen av byggandet i en koldioxidsnål riktning. Utlåtanden kan lämnas fram till den 11 november 2022 i utlåtandetjänsten.

Utredning: Dubbelräkning av frivillig utsläppskompensation kan undvikas på olika sätt

30.9.2022 11.04
JSM MM
I en ny utredning konstateras att frivillig kompensation av klimatutsläpp kan genomföras på olika sätt och att dubbelräkning av utsläppskompensationen kan undvikas. Enligt utredningen ger EU-lagstiftningen dock inte möjlighet att anpassa staternas beräkning av växthusgasutsläpp.

Kiljava sjukhus och Anjala herrgård skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet

30.9.2022 9.22
MM
Miljöministeriet har fastställt de beslut om byggnadsskydd som NTM-centralerna i Nyland och Sydöstra Finland har fattat.