Författningar inom miljöministeriets förvaltningsområde som träder i kraft vid ingången av 2022

22.12.2021 12.42
MM
Följande författningar träder i kraft inom miljöministeriets förvaltningsområde den 1 januari 2022.

Senaste meddelanden

Bättre påverkansmöjligheter för boende i hyreshus – reformen av lagen om samförvaltning på remiss

18.1.2022 9.38
MM
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till propositionen om samförvaltning för de boende och ägarna i statligt understödda hyreshus. Genom reformen av lagen om samförvaltning vill man i enlighet med regeringsprogrammet stärka hyresgästernas beslutanderätt och möjligheter att påverka.

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Skogsbruk medför en relativt liten risk för grundvattnets kvalitet

18.1.2022 9.05
JSM MM VN TEAS
Grundvattennivån mäts i Patamäki grundvattenområde i Karleby 2017
Grundvattennivån mäts i Patamäki grundvattenområde i Karleby 2017. Foto: Ritva Britschgi, Finlands miljöcentral
Skogsbrukets verifierade effekter på grundvattnets kvalitet har visat sig vara relativt små. Det finns dock tämligen lite forskningsdata om effekterna, och därför bör uppföljningen ökas och utvecklas så snabbt som möjligt. Detta kom man fram till i en utredning där man samlade ett omfattande informationspaket för skogsägare och experter och identifierade behov av fortsatt utveckling.

Lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur har stadfästs

14.1.2022 11.43
MM
Republikens president har i dag stadfäst lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur. Syftet med den nya lagen är att utveckla och förtydliga bestämmelserna om ersättning av skador. I synnerhet fridlysta fåglar har orsakat omfattande skador under de senaste åren. Lagen träder i kraft efter att kommissionen har godkänt de bidragssystem som ingår i lagen.