Kommunernas och regionernas klimatarbete utvidgas – allt fler kommuner deltar i utvecklandet av klimatlösningar

25.1.2022 10.35
MM
En flygbild av stadsbilden i Åbo.
Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar har hittills nått ett stort antal kommuner och andra målgrupper inom klimatarbetet Programmet har finansierat cirka 120 klimatprojekt runt om i Finland 2019–2021. Lärdomarna och verksamhetsmodellerna från projekten främjar och påskyndar kommunernas och regionernas övergång mot en klimatsäker framtid.

Senaste meddelanden

Biodiversitetsarenan: Det behövs omfattande samhälleligt engagemang för att stoppa förlusten av biologisk mångfald – den nationella strategin för biologisk mångfald svarar mot utmaningen

25.1.2022 13.40
MM
För att stoppa förlusten av biologisk mångfald krävs att den biologiska mångfalden förstås som en fråga som gäller såväl kultur och ekonomi som politik. Dessutom måste olika aktörer, såsom företag, markägare och investerare, förbinda sig till att genomföra den ekologiska omställningen. Så här summerar Biodiversitetsarenan sina slutsatser. Biodiversitetsarenan samlade ett stort antal sakkunniga från olika delar av samhället för att diskutera de bakomliggande orsakerna till förlusten av biologisk mångfald och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Det nya arkitekturpolitiska programmet betonar arkitekturens förmåga att stödja välfärden och hållbarheten i samhället

20.1.2022 10.04
MM UKM
Vellamo TSR. Foto: Kotka stad
Arkitekturen har en väsentlig inverkan på människans och naturens välbefinnande. God arkitektur och planering tar tid och anpassas till nya ändamål enligt behov. Dessa är bärande teman i Finlands nya arkitekturpolitiska program. Programmet ställer upp mål och åtgärder för att utveckla den byggda miljöns övergripande hållbarhet 2022–2035.

EU:s miljöministrar sammanträder i Amiens för att diskutera kemikaliestrategin och rättvisan i EU:s klimatpolitik

20.1.2022 9.24
MM
EU:s miljö- och energiministrar håller inofficiella möten i Amiens i Frankrike 20–22.1.2022. Finland representeras av miljö- och klimatminister Emma Kari samt näringsministerns statssekreterare Jukka Ihanus. Frankrike är värd för mötena.