Rekreation i naturen blir nationell framgångsfaktor - statsrådet godkände Finlands första strategi för friluftsliv

19.5.2022 13.40
JSM MM
Att röra sig i naturen hjälper medborgarna att må bättre och stärker kontakten med naturen. Syftet med den första nationella strategin för friluftsliv är att göra finländarna medvetna om fördelarna med att vistas i naturen och uppmuntra dem att bege sig ut. Genom strategin förtydligas dessutom betydelsen för vårt samhälle att främja användningen av naturen för rekreation.

Senaste meddelanden

Regeringen stöder EU:s förslag till förordningar för att begränsa utsläppen

25.5.2022 15.14
MM
Regeringen förhåller sig positiv till minskade utsläpp av fluorerade växthusgaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet. Den 25 maj sände regeringen till riksdagen två U-skrivelser där den fastställer sin ståndpunkt i fråga om Europeiska kommissionens förslag till förordningar.

Ungdomarnas rundabordsforum för klimatpolitik diskuterade rättvist deltagande i beslutsfattandet

24.5.2022 16.00
MM
Ungdomarnas rundabordsforum för klimatpolitik sammanträdde den 24 maj 2022 för att diskutera rättvisa mellan generationerna och ungas deltagande i beslut som gäller klimatet. I diskussionen betonades att unga i högre grad måste tas med i beslutsfattandet.

Ekonomiska rådet
Partha Dasgupta talar om hållbar ekonomisk politik i Helsingfors

24.5.2022 13.46
FM MM SRK
Bild av Partha Dasguptan med text
Ekonomiska rådet, som leds av statsminister Sanna Marin, ordnar den 1 juni en konferens om ekonomisk politik. Temat är ekologiskt hållbar ekonomisk politik på 2020-talet. Professor Sir Partha Dasgupta är huvudtalare på konferensen. Rapporten, som bär professorns namn, handlar om vilken betydelse den biologiska mångfalden har för ekonomin och har fått stor uppmärksamhet internationellt.