Finlands ordförandeskap 2021 i Nordiska Ministerrådet

Ordförandeskapet i ministerrådet är ettårigt och roterar mellan de fem nordiska länderna. Huvudtemat för Finlands ordförandeskap är att främja den vision som de nordiska statsministrarna enades om sommaren 2019: Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. För att förverkliga visionen prioriteras tre strategiområden: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.