Lagstiftning om boende i delägarbostad och bostadsrättslägenhet

Bostadsrättsbostäder

Bostadsrättsbostäderna är en separat bostadsbesittningsform mellan hyresboende och ägarboende. Den boende betalar en bostadsrättsavgift för bostaden samt ett bruksvederlag varje månad. Bostaden kan inte lösas in till ägarbostad, men den boende har bestående boendetrygghet. Bestämmelser om boende i bostadsrättsbostäder finns i en separat lag. Bostadsrättsbostäderna har med några få undantag finansierats med statligt understöd, antingen arava- eller räntestödslån. Bestämmelserna om samförvaltning mellan de boende och ägarna finns i samma lag som bestämmelserna om hyresbostäder som finansierats med räntestödslån.

Delägarbostäder

I en delägarbostad bor man först som hyresgäst, och när hyresperioden löpt ut kan man lösa in bostaden så att man äger den helt. Delägarbostäder produceras med både statligt stöd och fri finansiering. Bestämmelser om statligt subventionerade delägarbostäder finns i en separat lag, som trädde i kraft den 1 mars 2002. För delägarbostäder som finansierats före detta datum gäller enbart villkoren i det avtal som ingåtts mellan bostadsproducenten och den som bor i bostaden. Valet av boende till delägarbostäder som subventioneras av staten sker på samma sätt som när man väljer boende till statsunderstödda hyresbostäder.