Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2021

Puheenjohtajuudet Pohjoismaiden ministerineuvostossa kiertävät maiden välillä. Vuonna 2021 on Suomen vuoro vetää ministerineuvostoa. Puheenjohtajuusohjelmaa on valmisteltu useamman ministeriön voimin ulkoministeriön johdolla. Suomen puheenjohtajuusohjelma nojautuu vahvasti Pohjoismaiden ministerineuvoston uuteen visioon, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja yhdentynein alue vuoteen 2030 mennessä.

Ympäristöministeriön hallinnonalalla toteutetaan useita hankkeita, joiden tarkoitus on edistää Suomen erityisen tärkeiksi määriteltyjä aiheita puheenjohtajuuskaudella. Tammikuussa 2019 Pohjoismaat sopivat Helsingissä yhteisestä hiilineutraaliusjulistuksesta, jonka pohjalta on laadittu selvitys Pohjoismaiden työstä kohti hiilineutraalisuutta. Suomi tulee edistämään Pohjoismaiden yhteistyötä kohti hiilineutraaliuutta. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on monen toimialan vastuulla ja esimerkiksi rakentamisen ympäristö- ja ilmastovaikutukset ovat merkittäviä.

Ympäristöministeriön päävastuulla on kolmevuotinen hanke Rakentamisen kiertotalous, jonka tavoitteena edistää kiertotaloutta rakentamissektorilla, kehittää ja luoda uusia yhteistyöverkostoja ja viedä Pohjoismaiden hyviä käytäntöjä tehokkaasti käytäntöön.

Muita ympäristöministeriön keskeisiä teemoja ovat Barentsin alueen metsäluonnon säilyttäminen sekä kansainvälisten ympäristö- ja ilmastoprosessien edistäminen. Näitä edistetään Suomen puheenjohtajuuskaudella.

Pohjoismaiset ympäristö- ja ilmastoministerit kokoontuvat ainakin kaksi kertaa vuoden aikana. Rakentamisesta ja asumisesta vastaavat ministerit pitävät myös kokouksensa Suomessa. COVID-19 pandemian takia vuoden alkupuoliskon kokoukset toteutetaan etäkokouksina.

Lisätietoja

Bo Storrank, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Hallinto- ja kansainväliset asiat - tulosalue (HAKA), Kansainväliset ja EU-asiat (KVE) 0295250346