Suomen muovitiekartta: Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa

Muovitiekartta 2.0 on laaja kansallinen ohjelma, jonka tavoitteena on muovin kiertotalouden läpimurto Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Ohjelman ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2018, ja se päivitettiin alkuvuonna 2022. Muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla voimme vähentää muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia ratkaisuja. Ohjelma asettaa myös konkreettisia tavoitteita toimien etenemiselle.

Kansallisen muovitiekartan toimeenpanoa vauhdittaa ja seuraa yhteistyöverkosto, jota johtaa ympäristönsuojeluosaston ylijohtaja Leena Yli-Mononen ympäristöministeriöstä.

EU:n muovistrategia

Laatimalla tiekartan Suomi ennakoi myös EU:n muovistrategian tulevia toimia. Euroopan komissio julkaisi tammikuussa 2018 EU:n muovistrategian. Sen tavoite on vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia ongelmia: tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä tuotesuunnittelua, joka edistää muovituotteiden uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä. Samalla luodaan edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille.

Lisätietoja

Merja Saarnilehto, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Kiertotalous 0295250259