Suomen muovitiekartta: Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa

Ympäristöministeriön asettama yhteistyöryhmä on laatinut asiantuntijasihteeristön tuella kansallisen muovitiekartan. Muovitiekartta on ensiaskel kohti uutta, kestävää muovitaloutta. Siihen on koottu joukko keskeisiä toimia muovien aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.

Kansallisen muovitiekartan toimeenpanoa vauhdittaa ja seuraa yhteistyöverkosto, jota johtaa ympäristönsuojeluosaston ylijohtaja Leena Yli-Mononen ympäristöministeriöstä. 

Ympäristöministeriö avasi muovitiekartan laatimista varten verkkoalustan, jonka ideat on koottu yhteen:

EU:n muovistrategia

Laatimalla tiekartan Suomi ennakoi myös EU:n muovistrategian tulevia toimia. Euroopan komissio julkaisi tammikuussa 2018 EU:n muovistrategian. Sen tavoite on vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia ongelmia: tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä tuotesuunnittelua, joka edistää muovituotteiden uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä. Samalla luodaan edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille.

Lisätietoja

Merja Saarnilehto, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous 0295250259