Vesistökunnostushanke vaatii suunnittelua, yhteistyötä – ja rahoitusta

Kohti elinvoimaista ja esteetöntä Siuntionjoen vesistöaluetta

Siuntionjoki 2030 -hanke (2019–2024) pyrkii parantamaan Siuntionjoen vesistön, Pikkalanlahden sekä Itämeren tilaa, säilyttämään luontoarvot ja elinympäristön, poistamaan vaellusesteitä sekä edistämään virkistys- ja hyötykäyttömahdollisuuksia. Hankkeelle on myönnetty ympäristöministeriön käynnistämän vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta vuosille 2019 ja 2020–2022.

Hanketta koordinoivan Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n eli LUVY:n toiminnanjohtaja Jaana Pönni ja projektipäällikkö Anu Suonpää-Espinola kertovat kokemuksiaan valmistelutyöstä ja rahoituksen hakemisesta.

Pohjana perusteellinen valmistelu ja yhteinen visio

”Suunnitteluun ja paikallisen tahtotilan rakentamiseen kannattaa panostaa. Hanke aloitettiin LUVY:ssa vuonna 2018, jonka aikana loimme valmistelutöinä hankkeen vision ja strategian sekä teimme viidelle valuma-alueen kunnalle esityksen kunnostustoiminnan rahoittamisesta”, kertoo Pönni.

Tavoitteisiin pääseminen vaatii kokonaisvaltaista ongelma-alueiden tunnistamista, kunnostustöiden suunnittelua ja priorisointia sekä pitkäjänteistä kunnostustyötä yhdessä paikallistoimijoiden kanssa.

Siuntionjoki-hanke on hyvä esimerkki laajasta yhteistyöstä. Ohjausryhmään kuuluvat LUVY:n lisäksi hankkeen omarahoittajiin lukeutuvat valuma-alueen kunnat Siuntio, Vihti, Kirkkonummi, Lohja ja Inkoo. Lisärahoittajaksi mukaan on saatu jätehuoltoyritys Rosk’n Roll ja ohjausryhmään kalatalousalue vesialueiden omistajien edustajana.

Hankkeen kannustimena mahdollisuus rahoitukseen

LUVY:llä on jo pitkä kokemus rahoituksen hakemisesta erilaisiin kunnostustoimiin eri tahoilta, muun muassa Uudenmaan ELY-keskukselta. Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta Siuntionjoki-hankkeeseen myönnettiin vuosille 2020–2022 runsaat 429 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset kolmelle vuodelle ovat 858 000 euroa.

”On hienoa, että ympäristöministeriö on osoittanut merkittävää rahoitusta kunnostustyöhön.

Rahoituksen hakeminen oli yksinkertaista, koska olemme hakeneet sitä aiemminkin muihin projekteihimme”, iloitsee Pönni.

”Tehostamisohjelman rahoituksella on suuri merkitys. Omarahoituksen saaminen kunnista ei ole helppoa, joten se kannustaa yrittämään, että on toivoa saada valtio mukaan. Rahoitusta kannattaa aina hakea”, lisää Suonpää-Espinola.

Pitkäjänteistä työtä tulevaisuuden Siuntionjoen puolesta

Siuntionjoki 2030 -hankkeen toteutustyössä on monta osa-aluetta: järvikunnostukset, elinympäristökunnostukset, valuma-aluekunnostukset ja hajakuormituksen hallinta, toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta, hankkeen koordinointi ja sidosryhmätyö sekä hankkeen viestintä.

Siuntionjoki, yksi Uudenmaan kauneimmista ja erityisimmistä jokivesistöistä, virtaa läpi koskien ja suvantopaikkojen, kuten lehtojen ja savipeltojen. Sen luontoarvoa nostavat pieni mutta geneettisesti ainutlaatuinen meritaimenkanta sekä kuningaskalastaja ja saukko. Kunnostushankkeen ansiosta tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan puhtaista vesistöistä, elinvoimaisesta kalakannasta sekä virkistys- ja matkailumahdollisuuksista.