Hankkeet ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelmasta (Raki) ovat voineet hakea rahoitusta kehittämishankkeet, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä, vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostavat Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua.
 

Ohjelman hankehakukierroksista ilmoitetaan erikseen.  Ravinteiden kierrätystä ja vesiensuojelua koskeviin hankkeisiin voi saada rahoitusta useilta tahoilta.

Ohjelmasta rahoitusta saaneet hankkeet

9. rahoituskierros

8. rahoituskierros

7. rahoituskierros

6. rahoituskierros

5. rahoituskierros

4. rahoituskierros

3. rahoituskierros

2. rahoituskierros

1. rahoituskierros

  • NRM Natural Resource Management: Ravinnekaappari
  • Insinööritoimisto Saloy Oy: Maatalouden saostuspilotti
  • Ilotuotanto Oy: TV-dokumentti: Itämeri ja ravinteiden kierrätys
  • Turun ammattikorkeakoulu: Ravinnehaavi
  • Elävä Itämeri Säätiö: Järki Lanta
  • MTT: HorseManure
  • Satafood Kehittämisyhdistys ry: Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle
  • Turun kaupunki: Ravinteiden poisto Aurajoesta
  • Varsinais-Suomen ELY-keskus: Yleissuunnitelman laatiminen Saaristomeren valuma-alueelle
  • Varsinais-Suomen ELY-keskus: Jäteveden käsittelyn tehostaminen ja kustannustehokkuuden  selvittäminen Saaristomerellä