Hankkeiden tulokset

Näille sivuille kootaan tietoa Raki-ohjelman sekä jätevesien ravinteidenkierrätys- ja energiatehokkuushankkeiden tuloksista. Hankkeet on jaoteltu sisällön mukaan viiteen eri teemakategoriaan.

Hankkeiden arvioinnit

Päättyneistä hankkeista on tehty kaksi vaikutusten arviointia ulkopuolisten tahojen toimesta: