Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä

Hallitusohjelman mukaisesti Suomeen luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat. Uusi tietojärjestelmä tulee tarjoamaan kokonaiskuvan rakennettuun ympäristöön liittyvästä tiedosta ja helpottamaan tiedon käyttöä.

Ympäristöministeriön Ryhti-hanke valmistelee rakennetun ympäristön tietojärjestelmää vuosina 2020–2023. Työ liittyy käynnissä olevaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistukseen. Tietojärjestelmän edellyttämät säännökset on tarkoitus viedä eduskuntaan MRL-uudistuksen kanssa samanaikaisesti vuoden 2021 lopussa. Tietojärjestelmää testataan ja pilotoidaan vuoden 2021 aikana ja käyttöönotto tapahtuu vuonna 2022.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä tehdään yhdessä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Ryhti-hanke on sidoksissa useisiin käynnissä oleviin hankkeisiin, jotka tähtäävät yhteentoimiviin rakennetun ympäristön tietoihin. Ympäristöministeriö tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa Kuntaliiton, Maanmittauslaitoksen sekä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Alan näkemyksiä kuullaan laajasti jo työn alkuvaiheessa.

Sidosryhmätilaisuudet

Tulevat tilaisuudet

Kuntakahvit kerran kuussa

  • 23.9.2020 klo 13.00–14.00: Yhteentoimivat tietorakenteet
  • 27.10.2020 klo 13.00–14.00: Lainsäädäntö
  • 12.11.2020 klo 13.00–14.00: Tietoalusta
  • 9.12.2020 klo 13.00–14.00: Kaava- ja rakennustiedon digitalisointi ja perusparannus
  • Liity mukaan

Infotilaisuudet sidosryhmille

  • 24.11.2020 klo:14.00 - 15.00
  • 25.11.2020 klo:15.00 - 16.00

Menneet tilaisuudet

Ideoiden ja kokemusten keruuta

Marraskuussa ja joulukuussa 2019 järjestettyjen sidosryhmätilaisuuksien yhteydessä kerättiin avoimelle ideaseinälle ohjelman valmisteluun liittyviä ideoita ja kommentteja.

Avustukset

Ryhtihanke tukee rakennetun ympäristön digitalisaatiota edistävää työtä avustuksin. Haku on jatkuva.

Selvityksiä

Jätä yhteystietosi Ryhti-hankkeen jakelulistalle ja saat jatkossa tietoa rakennetun ympärisön tietojärjestelmän rakentamisesta. 

Lisätietoja

Juhana Rautiainen, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto 0295250075  


Minna Perähuhta, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto 0295250223