Montrealin luontokokous COP15

Kanadan Montrealissa järjestetään 7.-19. joulukuuta 2022 YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolten viidestoista kokous, COP15. Osapuolikokouksen ensimmäinen vaihe pidettiin lokakuussa 2021.

Maailman maat neuvottelevat parhaillaan uudesta kehyksestä luontokadon pysäyttämiseksi. Kehyksessä määritellään keskeiset päämäärät ja mitattavat tavoitteet luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja elvyttämiseksi. Tavoitteena on nettopositiivisuus eli se, että ihmisten toiminta tuottaa luonnolle, yhteiskunnalle ja taloudelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Uutta kehystä valmistellaan koska nykyisten niin kutsuttujen Aichi-tavoitteiden voimassaolokausi päättyi vuoteen 2020. Uusista tavoitteista puhutaan post 2020-kehyksenä (Post-2020 Biodiversity Framework).

Neuvotteluissa käsitellään neljää keskeistä päämäärää, jotka tulee saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Kaksi ensimmäistä sisältyvät myös EU:n jo voimassa olevaan biodiversiteettistrategiaan.

  • Merien, maa-alueiden ja lajien suojelu.
  • Luonnonvarojen ja hyötyjen kestävän käytön edistäminen.
  • Geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen jakaminen oikeudenmukaisesti.
  • Valtavirtaistaminen eli sen varmistaminen, että luonnon monimuotoisuus otetaan osaksi kaikkia politiikan ja yhteiskunnan osa-alueita.

Neljän pitkän tähtäimen päämäärään alle tulee 22 tavoitetta, joilla edistymistä seurataan. Näiden tavoitteiden saavuttamisen takaraja on vuodessa 2030.

Suomi osallistuu neuvotteluihin aktiivisesti osana EU:ta. Suomi, kuten kaikki mukana olevat valtiot, laativat omia kansallisia luontostrategioitaan ja toimintaohjelmiaan, jotka tukevat yhdessä muotoiltujen tavoitteiden saavuttamista

Lisätietoja

Marina von Weissenberg, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnon monimuotoisuus Ympäristöneuvosto  0295250321