Näkökulmat

Mitä ympäristöministeriössä tapahtuu juuri nyt? Näkökulmat ovat asiantuntijoidemme ajankohtaisia taustoituksia asioista, joita ympäristöministeriössä valmistellaan.

Näkökulma
Puhtaan siirtymän sijoittamislupa vauhdittaa fossiilienergiasta irtautumista

13.6.2024 15.46
YM
Rakentamislakiin on tulossa uutena asiana puhtaan siirtymän sijoittamislupa, joka vauhdittaa puhtaan energian investointien sijoittumista Suomeen. Sijoittamislupa on osa rakentamislupaa, jonka myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Kriteerit täyttävien teollisuushankkeiden luvitus ja rakentaminen nopeutuvat, kun niiden sijoittumisesta on mahdollista päättää ilman kaavoitusta. Hankkeiden ympäristövaikutukset on arvioitava tavalliseen tapaan, eikä merkittäviä haittoja saa syntyä.

Näkökulma
Ministeriöissä tarvitaan uusia keinoja tutkimustiedon hyödyntämiseen

20.5.2024 15.45
YM
Tutkittu tieto on ensiarvoisen tärkeää ministeriöiden ydintyölle – laadukkaalle lainvalmistelulle, ohjaukselle ja strategiselle suunnittelulle. Ympäristöministeriössä kehitämme tapoja hyödyntää tutkimustietoa entistä paremmin. Tulevaisuudessa tarvitsemme tiiviimpää yhteistyötä ja uusia rahoituskeinoja.

Näkökulma
Rakennetun ympäristön tiedonhallinta uudistetaan yhteistyössä

10.5.2024 14.20
YM
Kun puhumme rakennetusta ympäristöstä, puhumme kodeistamme, työpaikoistamme, kaduistamme ja puistoistamme. Elämme aikaa, jossa teknologian kehitys ja digitalisaatio muovaavat rakennettua ympäristöämme nopeammin kuin koskaan ennen. Rakennettua ympäristöä koskeva tieto lisääntyy jatkuvasti ja julkinen sektori on sen merkittävä tuottaja sekä käyttäjä. Tärkeä osa digitalisaatiouudistusta on Ryhti-hankkeen edistämä tiedonhallinnan valtakunnallinen kehittäminen. Yhteinen järjestelmä ja tapa toimia keventävät ja selkeyttävät tiedonhallintaa.

Näkökulma
Yhteisellä digiloikalla kohti sujuvampaa ympäristöllistä asiointia

29.4.2024 13.51
YM
Ympäristöllisessä lupa-asioinnissa on tapahtumassa merkittäviä muutoksia uuden valtakunnallisen lupa-, ohjaus- ja valvontaviraston aloittaessa toimintansa vuoden 2026 alussa. Samalla on tarkoitus yhdistää ja tiivistää lupamenettelyitä ja nykyisten aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ympäristöviranomaisten tehtäviä. Ns. yhden luukun toimintamallin toteuttaminen vaatii myös monia merkittäviä uudistuksia ympäristöviranomaisten tietojärjestelmissä.

Circular Design -valmennusohjelma kasvatti 50 yrityksen kiertotalousosaamista

28.2.2024 8.47
YM
Ainutlaatuinen valmennusohjelma haastoi yritysten johtohenkilöitä sekä tuote- ja palvelukehityksessä työskenteleviä kehittämään kiertotalouden mukaisia tuotteita ja liiketoimintaa. Ohjelmaan osallistuneen yritysedustajan sanoin: ”Kiertotalousajattelu syveni. Saimme ihan uusia näkökulmia. Valmennusohjelma kannusti jatkokehittämään tekemiämme valintoja sekä kertomaan, mitä yrityksessämme on jo tehty.”

Näkökulma
Suosittu mutta vaikeaselkoinen ASP-järjestelmä huolletaan nykypäivään

26.1.2024 11.54
YM
Asuntosäästöpalkkiojärjestelmän, tutummin ASP:n, ajatus on kannustaa pitkäjänteiseen säästämiseen ja tukea ensiasunnon ostoa. Järjestelmä on suosittu, mutta sen lainsäädäntö rehellisesti sanottuna vanhentunut ja vaikeaselkoinen.

Näkökulma
Toimenpiteet luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen tueksi yksiin kansiin

10.1.2024 14.58
YM
Kulttuurialalla on merkittävä rooli niin kestävyysmurroksen vauhdittajana kuin yhteiskunnallisena vaikuttajanakin. Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelmaan on koottu keskeisin tieto alojen kestävyyshankkeista, kestävyystyön haasteista sekä suosituksia jatkotoimenpiteiksi kestävyysmurroksen vauhdittamiseksi. Merkittävä rooli tässä työssä on muun muassa kunnilla sekä kulttuurialan rahoittajilla, kirjoittaa erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen.

Miksi muovisaastumisen lopettamisestakin sopiminen on niin hidasta?

28.11.2023 9.39
YM
Muovisopimuksen neuvottelut kuvastavat sitä, kuinka haastavaa monenvälinen ympäristöyhteistyö voi olla, vaikka mailla on yhdessä tunnistettu tarve löytää globaali ratkaisu vakavaan ympäristöongelmaan. Kansainvälisen muovisopimuksen neuvottelukomitea kokoontui marraskuussa Nairobissa. Kokouksen tulokset olivat kaksijakoiset.

Näkökulma
Voisiko jäteveden puhdistamo olla energiantuottaja?

3.10.2023 9.51
YM
Jätevesien käsittely syö paljon energiaa, mutta parhaimmillaan puhdistamo voi tuottaa paljon enemmän energiaa kuin se kuluttaa. Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian tuotannon lisääminen pienentävät energiakustannuksia, vähentävät toiminnan ilmastovaikutuksia ja parantavat toimintavarmuutta häiriötilanteissa.

Näkökulma
Tulisijan uusiminen ja taitava käyttö vähentävät puunpolton päästöjä

7.9.2023 9.06
YM
Tulisijan asennus. Nuohousalan keskusliitto ry
Jokainen tulisijan käyttäjä voi vaikuttaa siihen, millaista ilmaa omalla pihallaan ja kodissaan hengittää. Tulisijan uusimisella ja käyttötavalla on suuri merkitys pienpolton päästöjen vähentämisessä, kirjoittaa Kansallisen ilmansuojeluohjelman pienpolttoryhmä.