Näkökulmat

Mitä ympäristöministeriössä tapahtuu juuri nyt? Näkökulmat ovat asiantuntijoidemme ajankohtaisia taustoituksia asioista, joita ympäristöministeriössä valmistellaan.

Näkökulma
Tulisijan uusiminen ja taitava käyttö vähentävät puunpolton päästöjä

7.9.2023 9.06
YM
Tulisijan asennus. Nuohousalan keskusliitto ry
Jokainen tulisijan käyttäjä voi vaikuttaa siihen, millaista ilmaa omalla pihallaan ja kodissaan hengittää. Tulisijan uusimisella ja käyttötavalla on suuri merkitys pienpolton päästöjen vähentämisessä, kirjoittaa Kansallisen ilmansuojeluohjelman pienpolttoryhmä.

Näkökulma
Vihreä siirtymä tulee, onko yrityksesi valmis?

20.6.2023 12.38
YM
EU:n uuden kestävyysraportointidirektiivin myötä yritysten pitää kuvata toimintansa vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan entistä läpinäkyvämmin. Direktiivi on oiva työkalu yritysten vihreän siirtymän vauhdittamiseen, sillä se tuo kestävyyden ulottuvuudet vahvemmin osaksi koko liiketoiminnan kehittämistä, ennakoi johtava asiantuntija Eeva Alho.

Näkökulma
Teollinen puurakentaminen on murrosvaiheessa

6.6.2023 11.06
YM
Teollisen mittaluokan puurakentamiseen kohdistuu kasvavaa kiinnostusta niin meillä kotimaassa kuin kansainvälisesti. Suomella on nyt oiva paikka asemoida itsensä puurakentamisen globaaliksi johtajaksi.

Näkökulma
Muovisaaste on koko maailman yhteinen ongelma mutta yhdistävätkö myös ratkaisut neuvotteluissa?

29.5.2023 9.57
YM
Kansainvälistä muovisopimusta koskevien neuvottelujen haasteena on löytää toimet, joihin kaikki maat voivat yhteisesti sitoutua. Muovin aiheuttamat ongelmat ovat globaaleja ja koskettavat kaikkia maita, mutta maiden olosuhteissa ja huolissa sekä tavoitteissa ja odotuksissa on suuria eroja. 

Näkökulma
Väen vanheneminen on huomioitava asumisessa ja asuinympäristöissä

27.4.2023 14.53
YM
Väestörakenne muuttuu näkyvästi tulevan kymmenen vuoden aikana. Yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa noin 250 000 henkilöllä ja erityisesti hyvin iäkkäiden osuus kasvaa. Käynnissä oleva muutos tulee huomioida asuinympäristöissämme. Hyvin toteutetut esteettömät, turvalliset ja vehreät asuinympäristöt edistävät ikääntyneiden toimintamahdollisuuksia. Samalla ne tuottavat hyvää kaikille, muistuttaa asuntoneuvos Tommi Laanti.

Näkökulma
Vihreä siirtymä ei ole kallis optio vaan välttämätön kestävän kasvun tie

29.3.2023 13.47
YM
Yrityselämän ja päätöksenteon kieli on kääntynyt koronan jälkeen ja Venäjän hyökkäyssodan myötä entistä vahvemmin vihreäksi. Puhutaan laaja-alaisesti tarpeesta vauhdittaa vihreää siirtymää tukevia investointeja. Samalla on kuitenkin herännyt huoli vaikutuksista julkiseen talouteen. Julkisen talouden näkökulmasta vihreä siirtymä on ennen kaikkea mahdollisuus, kirjoittaa johtava asiantuntija Emma Terämä.

Näkökulma
Rakentamisen kiertotalous tarjoaa kehittyvissä maissa lupaavia mahdollisuuksia

17.2.2023 10.11
YM
Sanotaan, että Suomi on kiertotaloudessa tiennäyttäjä. Edelläkävijälle kuuluu vastuu siitä, että jaamme osaamistamme ja parhaita käytäntöjä myös muille. Koko maailman mittakaavassa suurin vaikuttavuus tietotaidollemme saattaa hyvinkin löytyä kehittyvistä maissa.

Näkökulma
Hiilinielujen romahduksen seuraukset voivat koitua muiden sektoreiden taakaksi

3.2.2023 10.41
YM
Jos Suomi ei onnistu vahvistamaan hiilinielujaan, muilla sektoreilla on vähennettävä päästöjä suunniteltua nopeammin. Ja se tulee Suomelle kalliiksi, kirjoittaa neuvotteleva virkamies Tuomo Kalliokoski.

Näkökulma
Yhteiset pelisäännöt vapaaehtoisille hiilimarkkinoille lisäävät alan luotettavuutta

2.2.2023 10.35
YM
On syytä kääntää kaikki kivet, jotta ilmaston lämpenemistä voitaisiin hillitä. Vapaaehtoiset ilmastoteot ja päästöjen kumoaminen ovat tällaisia mahdollisuuksia, kirjoittaa ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.

Näkökulma
Kansainvälisellä muovisopimuksella on kiire, mutta ensimmäiset neuvottelut takkusivat

21.12.2022 12.42
YM
Suomi lähti osana Euroopan unionia realistisen toiveikkaana kansainvälisen muovisopimuksen neuvotteluihin. Kokouksen tulokset olivat osittain pettymys, joskin sopimuksen päätavoitteesta päästiin sentään orastavaan sopuun. Epäonnistuminen heijastelee globaaleja ongelmia, jotka eivät ole ratkaistavissa ympäristöpolitiikan neuvottelupöydissä.