Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma

Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman avulla edistetään puun käyttöä rakentamisessa myöntämällä tukea erilaisille tutkimus- ja kehityshankkeille. Tukiohjelmassa kohdennetaan tukea valittuihin alan teemoihin sekä aktivoidaan sidosryhmiä ja kannustetaan uusia toimijoita. Tavoitteena on saavuttaa avustettavien hankkeiden myötä laaja vaikuttavuus alan kasvun vauhdittamiseksi. Rahoitusta myönnetään yhteensä enintään 5 miljoonaa euroa.

Kasvua- ja kehitystä puusta hankkeiden tiedot ja loppuraportit löytyvät Puutuoteteollisuuden ylläpitämässä hankeportaalissa. 

Tukiohjelman 5. hakukierros: Puun monet mahdollisuudet

Keväällä 2021 tukiohjelma tarjosi mahdollisuuden kohdentaa kehityshankkeita kaikkiin tukiohjelman tähänastisiin teemoihin: puurakentamisen digitalisaatioon ja teknologiaan, vähähiiliseen rakentamiseen, käyttäjälähtöisiin ratkaisuihin, kiertotalouteen ja teollisiin verkostoihin.

Tulevat hakukierrokset

Syksyllä 2021 tukiohjelma pyrkii budjettinsa rajoissa järjestämään vielä yhden avustushakukierroksen, jolla rahoitettaisiin pienrakentamisen hankkeita teemoilla tuotekehitys, kulttuuri, design ja arkkitehtuuri. Suunniteltu avustus olisi enintään noin 30 000 euroa hanketta kohden, ja hankkeiden kesto enimmillään 12 kuukautta. Alla haun mahdollisia tarkempia teemoja.

  • Puurakentamisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistäminen
  • Puun käytön pientalo-, matala ja tiivis- ja lomarakentamisessa
  • Kalusteet, pienrakentamisen tai ympäristörakentamisen tuotekehitys kaupunkirakentamisessa
  • Startup-toiminta: moniosaaminen, uudet innovatiiviset puurakentamisen ratkaisut ja toimintatavat

Lisätietoja

Simon le Roux, projektiasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen 0295250086