Uusiutuvat energialähteet ja pienet neliöt hillitsevät asumisen päästöjä

Taloudellinen tuki öljylämmityksestä luopumiseen vauhdittaa asumisen päästöjen laskua. Kestävän kehityksen asiantuntija Lea Gyntherin ja Omakotiliiton toiminnanjohtaja Janne Tähtikunnaksen mukaan kestävämpi asuminen kiinnostaa suomalaisia.

Miten asumisen päästöjä vähennetään?

Lea Gynther: Asumisen päästöihin vaikuttaa moni asia. Rakennusten energiatehokkuus muodostaa pohjan kaikelle. Energialähteen lisäksi myös ihmisten tavat ja tottumukset vaikuttavat.

Janne Tähtikunnas: Öljylämmitteisissä taloissa asuvat ovat usein iäkkäitä ja pienituloisia. Uuteen lämmitysjärjestelmään vaihtaminen voi olla taloudellisesti mahdotonta. Tämä on tärkeä ottaa huomioon, kun ihmisiä ohjataan pois öljylämmityksestä. Lämmitysjärjestelmän muutos voitaisiin tehdä vasta seuraavien asukkaiden muuttaessa sisään.

Gynther: Onneksi öljylämmityksestä luopumisen tukea on haettu vilkkaasti. Asennustöihin voi hakea myös kotitalousvähennystä.

Tähtikunnas: Taloudellinen tuki on hyvä esimerkki tehokkaasta ohjauskeinosta. Sen vaikutus on suuri, sillä noin kymmenen tuhatta kiinteistöä vuodessa vaihtaa tuen avulla pois öljylämmityksestä. Monia pientaloasujia voisi lisäksi kiinnostaa esimerkiksi mahdollisuus lämmittää öljyn sijasta biopolttoaineella.

Mitä omakotitalossa asuva voi käytännössä tehdä?

Tähtikunnas: Omakotitaloissa asuvilla on etulyöntiasema siitä, että he näkevät kulutuksen ja päästöt suoraan itse ja maksavat kulut suoraan. Pientaloissa asuvat pystyvät omilla valinnoillaan vaikuttamaan isoon osaan asumisen päästöistä.

Gynther: Jos asunnon lämmitystapa vaihdetaan esimerkiksi lämpöpumppuun, niin siihen tarvittava sähkö on hyvä valita päästöjen perusteella. Onneksi kotimaisen sähköntuotannon päästöt laskevat vuosi vuodelta.

Tähtikunnas: Sähkön pientuotanto, eli aurinkopaneelit katoilla, lisääntyy räjähdysmäisesti pientaloissa. Omakotitalossa sähkönkulutukseen kiinnittää aivan eri tavalla huomiota kuin kerrostalossa. Kestävät energiaratkaisut kiinnostavat ihmisiä.

Gynther: Aurinkosähkön käyttöönottoa ollaan onneksi helpottamassa myös kerrostaloissa. Kaikissa asumismuodoissa asukkaat tarvitsevat lämmitysratkaisuista puolueetonta tietoa ja neuvontaa. Esimerkiksi Energiaviraston rahoituksella tarjotaan neuvontaa alueellisesti ja paikallisesti.

Millaista on tulevaisuuden kestävä asuminen?

Tähtikunnas: Nyt rakennettavat uudet pientalot ovat pääsääntöisesti jo niin kutsuttuja nollaenergiataloja, joissa lämmityksen energiantarve on hyvin pieni.

Gynther: Kun valitsee asuntoa, on hyvä miettiä, mikä on oikeasti tarpeellinen määrä tilaa. Pienemmät neliöt hyvin suunnitellussa asunnossa säästävät ympäristöä.

Tähtikunnas: Hyvä esimerkki tästä on Oulu, jossa on jo kaksikymmentä vuotta harrastettu hoksauttamista, jossa rakennuslupaa hakevilta kysytään, haluatteko välttämättä luvan 300 neliöön, vai riittäisikö teidän perheelle 130 neliötä.

Gynther: Tässä onkin kunnille ja kaavoittajille näyttämisen paikka. Kaavoituksessa on jo kokeiltu energia- ja päästölaskelmien käyttöä ja nämä olisi hyvä saada laajemmin käyttöön.