Suomen luonnon monimuotoisuuden strategian ja toimintaohjelman ohjausryhmä

YM044:00/2023 Kehittäminen

Luonnon monimuotoisuusstrategia ja sitä toimeenpaneva toimintaohjelma toteuttavat kansallisesti YK:n Kunming-Montreal maailmanlaajuisen biodiversiteettikehyksen ja EU:n biodiversiteettistrategian päämääriä ja tavoitteita.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM044:00/2023

Asianumerot VN/16617/2023

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.6.2023 – 31.12.2026

Asettamispäivä 16.6.2023

Yhteyshenkilö
Mikko Kuusinen, Ympäristöneuvos
puh. +358 295 250 144
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ohjausryhmä seuraa ja edistää kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian ja
toimintaohjelman toimeenpanoa sekä antaa strategisia suuntaviivoja ja kehittämisehdotuksia Suomen luonnon monimuotoisuuden strategian ja toimintaohjelman työryhmälle.
Lisäksi se seuraa ja käsittelee muita luontokatoon ja luonnon monimuotoisuuteen
liittyviä kansallisia, EU- ja kansainvälisiä asioita. Ohjausryhmä lisää strategian ja
toimintaohjelman toteutusta tukevaa yhteistyötä ministeriöiden ja eri sidosryhmien
kesken sekä lisää yleistä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta.
Ohjausryhmä seuraa myös toimikauden puolivälissä laadittavan Suomen luonnon
monimuotoisuuden strategian ja toimintaohjelman väliarvion laatimista.
Ohjausryhmä tukee samanaikaisesti asetettavan kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategiaa ja sen toimintaohjelmaa valmistelevan työryhmän työtä.

Tiivistelmä

Luonnon monimuotoisuusstrategia ja sitä toimeenpaneva toimintaohjelma toteuttavat kansallisesti YK:n Kunming-Montreal maailmanlaajuisen biodiversiteettikehyksen ja EU:n biodiversiteettistrategian päämääriä ja tavoitteita.

Lähtökohdat

Luonnon monimuotoisuusstrategia ja sitä toimeenpaneva toimintaohjelma toteuttavat kansallisesti YK:n Kunming-Montreal maailmanlaajuisen biodiversiteettikehyksen ja EU:n biodiversiteettistrategian päämääriä ja tavoitteita.
Ohjausryhmän rinnalle on asetettu kansallinen työryhmä strategian ja toimenpiteiden valmistelua varten. Lisäksi on asetettu myös biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen alkuperäiskansojen perinnetietoa käsittelevän artikla 8j:n kansallinen asiantuntijaryhmä, luonnon monimuotoisuuden kansainvälisten asioiden asiantuntijatyöryhmä sekä viestinnän asiantuntijaryhmä