Ilmastolain uudistaminen

YM036:00/2019 Säädösvalmistelu

Uudistuksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vahvistaa lain ohjausvaikutusta ja osaltaan varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Suunnittelujärjestelmä laajennettaisiin niin, että jatkossa ilmastolaissa säädettäisiin myös maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta. Myös saamelaisten oikeuksia edistetään.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM036:00/2019

Asianumerot VN/14302/2019

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.1.2020 – 30.6.2022

Asettamispäivä 16.1.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Suomi on hiiineutraali vuonna 2035

Keino Uudistetaan ilmastolaki

Lainvalmistelu

HE ilmastolaiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 15.12.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 39/2021
  Arvioitu uusi esittelyviikko 9/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  3.3.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 60/2022

Hallitusohjelman mukaisesti (3.1 tavoite 1) ilmastolain ohjausvaikutusta vahvistetaan.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Kari

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista. Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään
vuonna 2035 ja sen jälkeen hiilinegatiivisuuden. Hallitusohjelman mukaisesti lakiin lisätään uusia päästövähennystavoitteita ja voimassa olevan ilmastolain pitkän aikavälin päästövähennystavoitetta päivitetään.

Tavoitteena on lisäksi ilmastolain ohjausvaikutuksen vahvistaminen. Keskeinen elementti ohjausvaikutuksen parantamisessa on maankäyttösektorin sisällyttäminen ilmastolain suunnittelujärjestelmään. Osana uudistusta kehitetään vuosittaista raportointia eduskunnalle.

Uuden ilmastolain myötä tavoitteena on myös vahvistaa lain perus- ja ihmisoikeusnäkökulmaa ja edistää ilmastotoimien oikeudenmukaisuutta. Erityisesti pyritään vahvistamaan eri tahojen osallistumista ilmastopolitiikan suunnitelmien valmisteluun. Samoin tavoitteena on edistää saamelaisten oikeuksien huomioon ottamista ilmastopolitiikassa.

Tiivistelmä

Uudistuksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vahvistaa lain ohjausvaikutusta ja osaltaan varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Suunnittelujärjestelmä laajennettaisiin niin, että jatkossa ilmastolaissa säädettäisiin myös maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta. Myös saamelaisten oikeuksia edistetään.

Lähtökohdat

Nykyinen ilmastolaki tuli voimaan vuonna 2015. Lain merkittävin ohjauskeino on ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmä, joka sisältää keskipitkän ja pitkän aikavalin suunnitelmat sekä kansallisen sopeutumisen suunnitelman. Hallitus raportoi eduskunnalle suunnitelmien toteutumisesta vuosittain julkaistavassa ilmastovuosikertomuksessa. Lain tavoitteena on vahvistaa eduskunnan ja yleisön mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Suomen ilmastopolitiikkaan.

Hallitusohjelman mukaan ilmastolain ohjausvaikutuksia vahvistetaan nykyisestä. Jotta hiilineutraalisuus ja muut sitovat kansainväliset ja EU-tason ilmastotavoitteet saavutetaan, ilmastolakia päivitetään siten, että tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä toteutuu. Lisäksi lakiin lisätään päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040 sekä nielujen vahvistamista koskeva tavoite.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.