Ilmastolain uudistaminen

YM036:00/2019 Säädösvalmistelu

Ilmastolain uudistuksen tavoitteena on vahvistaa kansallista ilmastolainsäädäntöä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Lisaksi tavoitteena on selkeyttää ilmastolain roolia ilmastopolitiikassa ja vahvistaa sen kytkentöjä muuhun sääntelyyn ja ympäristölainsäädäntöön huomioiden ilmastoasioiden perus- ja ihmisoikeusnäkökohdat.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM036:00/2019

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2020 – 30.6.2021

Asettamispäivä 16.1.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Suomi on hiiineutraali vuonna 2035

Keino Uudistetaan ilmastolaki

Lainvalmistelu

HE ilmastolaiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 3.2.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  39/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Hallitusohjelman mukaisesti (3.1 tavoite 1) ilmastolain ohjausvaikutusta vahvistetaan.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elina Vaara, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 250 097
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ilmastolain uudistuksen tavoitteena on vahvistaa kansallista ilmastolainsäädäntöä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Lisaksi tavoitteena on selkeyttää ilmastolain roolia ilmastopolitiikassa ja vahvistaa sen kytkentöjä muuhun sääntelyyn ja ympäristölainsäädäntöön. Ilmastonmuutoksen yhteyskunnallisen merkityksen vuoksi, hankkeessa otetaan erityisesti huomioon kansalaiset, kansalaisjärjestöt ja ilmastonmuutoksen haitallisille vaikutuksille herkät ryhmät. Erityistä huomiota kiinnitetään muun muassa perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin ja ilmastolain läpileikkaavuuteen sääntelyinstrumenttina.

Tiivistelmä

Ilmastolain uudistuksen tavoitteena on vahvistaa kansallista ilmastolainsäädäntöä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Lisaksi tavoitteena on selkeyttää ilmastolain roolia ilmastopolitiikassa ja vahvistaa sen kytkentöjä muuhun sääntelyyn ja ympäristölainsäädäntöön huomioiden ilmastoasioiden perus- ja ihmisoikeusnäkökohdat.

Lähtökohdat

Ilmastolaki astui voimaan vuonna 2015. Lain merkittävin ohjauskeino on ilmastopolittiinen suunnittelujärjestelmä, joka sisältää keskipitkän ja pitkän aikavalin suunnitelmat sekä kansallisen sopeutumisen suunnitelman. Hallitus raportoi eduskunnalle suunnitelmien toteutumisesta vuosittain julkaistavassa ilmastovuosikertomuksessa. Lain tavoitteena on vahvistaa eduskunnan ja yleisön mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Suomen ilmastopolitiikkaan.

Hallitusohjelman mukaan ilmastolain ohjausvaikutuksia vahvistetaan nykyisestä. Jotta hiilineutraalisuus ja muut sitovat kansainaliset ja EU-tason ilmastotavoitteet saavutetaan, ilmastolakia päivitetään siten, että tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä toteutuu. Lisäksi lakiin lisätään hiilineutraaliuspolkua vastaavat päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040 sekä maankäyttösektoria ja hiilinielujen vahvistamista koskevat tavoitteet.

Lisätietoja