ASP-järjestelmän kehittäminen

YM031:00/2021 Säädösvalmistelu

Lainan enimmäismäärää kahden asuntosäästäjän tapauksessa nostetaan 50 prosenttia. Asuntosäästösopimuksen teon yläikärajaa nostetaan. Avopuoliso rinnastetaan tietyin edellytyksin aviopuolisoon, jos toinen puoliso ylittää ikärajan. Valtion takausvastuun enimmäismäärää korotetaan. Enimmäistalletusmäärää neljännesvuosittain korotetaan 4 500 euroon.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM031:00/2021

Asianumerot VN/20470/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 17.8.2021 – 1.1.2023

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi asuntosäästöpalkkiolain, oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 77/2022

ASP-järjestelmän toimivuutta parannetaan esim. tarkastelemalla nykyisen enimmäisikä-rajan tarkoituksenmukaisuutta. Myös Valtio-konttorin ja pankkien välistä yhteistyötä koskevia ASP-lainsäädännön sääntöjä (tiedonsiirto, valvonta-velvollisuus yms.) pyritään selkeyttämään.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Kari

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esitys ja valtioneuvoston asetus

Tiivistelmä

Lainan enimmäismäärää kahden asuntosäästäjän tapauksessa nostetaan 50 prosenttia. Asuntosäästösopimuksen teon yläikärajaa nostetaan. Avopuoliso rinnastetaan tietyin edellytyksin aviopuolisoon, jos toinen puoliso ylittää ikärajan. Valtion takausvastuun enimmäismäärää korotetaan. Enimmäistalletusmäärää neljännesvuosittain korotetaan 4 500 euroon.

Lähtökohdat

Ensiasunnon ostajien asemaa kehitetään asuntomarkkinoilla.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.