ASP-järjestelmän kehittäminen

YM031:00/2021 Säädösvalmistelu

Lainan enimmäismäärää kahden asuntosäästäjän tapauksessa nostetaan. Asuntosäästösopimuksen teon yläikärajaa nostetaan. Avopuoliso rinnastetaan tietyin edellytyksin aviopuolisoon, jos toinen puoliso ylittää ikärajan. Valtion takausvastuun enimmäismäärää korotetaan.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM031:00/2021

Asianumerot VN/20470/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 17.8.2021 – 1.1.2023

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi asuntosäästöpalkkiolain, oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 15.12.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  6/2022
  15/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  13.4.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 77/2022

ASP-järjestelmän toimivuutta parannetaan esim. tarkastelemalla nykyisen enimmäisikä-rajan tarkoituksenmukaisuutta. Myös Valtio-konttorin ja pankkien välistä yhteistyötä koskevia ASP-lainsäädännön sääntöjä (tiedonsiirto, valvonta-velvollisuus yms.) pyritään selkeyttämään.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Kari

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jorma Pietiläinen, YLITARKASTAJA
puh. +358 295 250 228
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esitys

Tiivistelmä

Lainan enimmäismäärää kahden asuntosäästäjän tapauksessa nostetaan. Asuntosäästösopimuksen teon yläikärajaa nostetaan. Avopuoliso rinnastetaan tietyin edellytyksin aviopuolisoon, jos toinen puoliso ylittää ikärajan. Valtion takausvastuun enimmäismäärää korotetaan.

Lähtökohdat

Ensiasunnon ostajien asemaa kehitetään asuntomarkkinoilla.