ASP-järjestelmän kehittäminen

YM031:00/2021 Säädösvalmistelu

ASP-järjestelmän toimi-vuutta parannetaan esim. tarkastelemalla nykyisen enimmäisikärajan tarkoituksenmukaisuutta. Myös Valtiokonttorin ja pankkien välistä yhteistyötä koskevia ASP-lainsäädännön sääntöjä (tiedonsiirto, valvonta-velvollisuus yms.) pyritään selkeyttämään.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM031:00/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 17.8.2021 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE ASP-järjestelmän kehittämisestä
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 15.12.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  6/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

ASP-järjestelmän toimivuutta parannetaan esim. tarkastelemalla nykyisen enimmäisikä-rajan tarkoituksenmukaisuutta. Myös Valtio-konttorin ja pankkien välistä yhteistyötä koskevia ASP-lainsäädännön sääntöjä (tiedonsiirto, valvonta-velvollisuus yms.) pyritään selkeyttämään.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Kari

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jorma Pietiläinen, YLITARKASTAJA
puh. +358 295 250 228
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esitys

Tiivistelmä

ASP-järjestelmän toimi-vuutta parannetaan esim. tarkastelemalla nykyisen enimmäisikärajan tarkoituksenmukaisuutta. Myös Valtiokonttorin ja pankkien välistä yhteistyötä koskevia ASP-lainsäädännön sääntöjä (tiedonsiirto, valvonta-velvollisuus yms.) pyritään selkeyttämään.

Lähtökohdat

Tarkoitus kehittää ensiasunnon ostajien asemaa asuntomarkkinoilla.