Valtioneuvoston periaatepäätös Helmi-elinympäristöohjelmasta 2021-2030

YM021:00/2021 Kehittäminen

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM021:00/2021

Asianumerot VN/10321/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.4.2021 – 31.5.2021

Asettamispäivä 20.4.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa

Keino Toteutetaan heikentyneiden elinympäristöjen tilan parantamisen toimintaohjelma

Yhteyshenkilö
Hanna-Leena Keskinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 250 096
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on valmistella esitys Valtioneuvoston periaatepäätökseksi Helmi-elinympäristöohjelmasta 2021-2030.

Tiivistelmä

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Lähtökohdat

Lähes puolet Suomen luontotyypeistä ja 12 % Suomen lajeista on uhanalaisia. Suurin syy uhanalaistumiskehitykseen on elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen. Suomi on sitoutunut omalta osaltaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen. Tämä edellyttää nopeita ja kattavia toimia. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kohdassa 3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi asetetaan tavoitteeksi pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa ja saavuttaa YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoitteet. Yksi keskeisistä hallitusohjelman toimenpiteistä on toteuttaa heikentyneiden elinympäristöjen tilan parantamiseen tähtäävä toimintaohjelma.

Lisätietoja