Kansallinen IPBES-työryhmä

Kansallinen IPBES-työryhmä

YM013:00/2020 Toimielin

Kansallinen IPBES-työryhmä toimii yhteydenpitokanavana kansainvälisen ja kansallisen IPBES-työn välillä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM013:00/2020

Asianumerot VN/9443/2020

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2020 – 31.12.2022

Asettamispäivä 27.5.2020

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa

Strategiset kokonaisuudet Suomi kokoaan suurempi maailmalla

Tavoite Suomi kantaa globaalia vastuuta

Yhteyshenkilö
Olli Ojala, Ympäristöneuvos
puh. +358 295 250 039
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Kansallisen IPBES-työryhmän tehtävänä on:
- toimia IPBES:n kansallisena yhteistyöverkkona
- osallistua Suomen kantojen ja näkemysten kokoamiseen ja esittämiseen IPBES-arviointiraporttien luonnoksiin
- osallistua IPBESin täysistunnoissa käsiteltävien asioiden valmisteluun
- tehdä tunnetuksi IPBESin työtä ja tuloksia Suomessa
- edistää suomalaisten asiantuntijoiden osallistumista IPBES-työhön

Lisäksi ryhmän jäsenten tehtävänä on toimia yhdyshenkilöinä edustamaansa ministeriöön, yliopistoon tai asiantuntija- ja tutkimuslaitokseen.

Tiivistelmä

Kansallinen IPBES-työryhmä toimii yhteydenpitokanavana kansainvälisen ja kansallisen IPBES-työn välillä.

Lähtökohdat

Hallitustenvälinen biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita koskeva tieteen ja politiikan välinen IPBES-paneeli perustettiin vuonna 2012 Panama Cityssä Suomen ja 93 muun maan hallitusten toimesta. Sen tarkoituksena on vahvistaa tieteen ja politiikan vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskevissa kysymyksissä monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämiseksi sekä ihmisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen turvaamiseksi pitkällä
aikavälillä. Kansainvälinen IPBES-paneeli laatii alueellisia ja globaaleja raportteja biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita sekä niiden yhteyksiä koskevan tiedon pohjalta, kokoaa ja priorisoi tieteellistä tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi, edistää uuden tiedon hankkimista tekemällä yhteistyötä tiedeyhteisön, päätöksentekijöiden ja rahoittajien kanssa sekä mobilisoi rahoitusta tunnistettujen prioriteettien mukaisesti.