Ympäristöministeriön tapahtumat

Ympäristöministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ympäristöministeriö osallistuu.

Menneiden tapahtumien aineistot tallennetaan kyseisen tapahtuman sivulle. Menneet tapahtumat löytyvät kalenterin päivämäärähaun avulla.

 

Miten Suomi saavuttaa tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä? Siihen vastaa osaltaan valmisteilla oleva keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma, jossa määritellään toimenpiteitä, joilla tavoite voidaan saavuttaa.

Järjestäjä: YM