Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Ravinteet kiertoon, ei vesistöön

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma (Raki) vähentää kiertotalouden keinoin Itämeren kuormitusta ja tehostaa maatalouden vesiensuojelua. Ohjelmaa koordinoi ympäristöministeriö.

Ohjelma rahoittaa hankkeita, joissa hyödynnetään yhdyskuntien, elintarviketuotannon sekä maatalouden biomassojen sisältämiä ravinteita muun muassa kierrätysravinteina. Näin turvataan myös kotimaisen ruoan tuotantoa ja lisätään ravinneomavaraisuutta. Samalla säästetään lannoitteiden valmistuksessa tarvittavaa energiaa ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä.

Ravinnekierrätyksen ratkaisuja kehittämällä luodaan uutta liiketoimintaa ja pullonkauloja ja esteitä poistamalla edistetään kierrätyslannoitteiden käyttöä. Sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla on nyt kysyntää ravinteiden kierrätystä edistäville teknologioille. Ravinnekierrätystä tehdään tunnetuksi ja sitä kautta osaksi arkipäivää.

Avustushaku hankkeille auki

Raki-ohjelma ja toimenpideohjelma

Ympäristöministeriö laati ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman vuosille 2012-2015. Ohjelman toinen vaihe toteutettiin vuosina 2016–2019. Ohjelmalle on nimetty seurantaryhmä, jossa ovat edustettuina ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Business Finland. Seurantaryhmä on laatinut vision ravinteiden kierrätyksen tavoitteiksi vuoteen 2030 ja näihin tavoitteisiin pääsemiseksi laadittiin toimenpideohjelma vuosille 2019-2030.

Suomen Itämerisitoumus pohjana

Suomen hallitus sitoutui Itämerihuippukokouksessa (2010) tehotoimiin Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Suomesta luvattiin tehdä ravinteiden kierrätyksen esimerkkialue. Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön asettama työryhmä laati 2011 muistion "Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa", jossa esitettiin toimia sekä ravinteiden kierrättämiseksi että Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi. Raki-ohjelma laadittiin näiden toimien toteuttamiseksi.

Webinaari - Jätevesien ravinteet kiertoon 23.10.2020

Webinaarissa esiteltiin ympäristöministeriön Raki-ohjelmasta rahoitettuja jätevesien ravinteiden kierrätykseen liittyviä hankkeita ja tekniikoita sekä keskusteltiin jätevesien ravinteiden kierrätyksen tulevaisuudesta.

Ohjelma

9:00   Tilaisuuden avaus

9:05   Hanke- ja tekniikkaesitykset

10:35  Tauko

10:40  Jätevesien ravinteet kiertoon turvallisesti ja tehokkaasti - Alustavia tuloksia NORMA-hankkeessa tehdystä monitavoitearvioinnista (Suvi Lehtoranta, SYKE)

11:00  Keskustelua tekniikoista, niiden synergioista sekä seuraavista kehitysaskeleista jätevesien ravinteiden kierrätykseen liittyen sekä ennakkokysymysten vastaukset (Riikka Malila, YM)

12:00  Webinaarin päätös

Lisätietoja

Riikka Malila, projektipäällikkö 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Vedet ja meret 0295250160