Luonto ja vedet

Ympäristöministeriön tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa, saavuttaa ja ylläpitää lajien ja luontotyyppien suotuisan suojelun taso, turvata ekosysteemien toimintaedellytykset sekä jokien, järvien, pohjavesien sekä Itämeren vähintään hyvä tila.

Monimuotoinen luonto ja elinvoimaiset vesistöt ovat perusta ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille sekä edellytys kaikelle yhteiskunnan toiminnalle.

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuutta turvataan rauhoittamalla suojelualueita sekä suojelemalla lajeja ja luontotyyppejä. Tällä hetkellä luonto köyhtyy ennennäkemättömän nopeasti ja tavoitteena on kehityksen kääntäminen.

Luonnon monimuotoisuus

Luonnonsuojelu­lainsäädännön uudistus

Luonnonsuojelun lainsäädännön uudistukseen kuuluu luonnonsuojelulain ja -asetuksen päivittäminen, uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta sekä ekologisen kompensaation kehittäminen.

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus

Kansainvälinen biodiversiteetti­politiikka

Suomi edistää kansainvälisesti ja osana EU:ta kunnianhimoisia tavoitteita ja toimia, joilla luonnon köyhtyminen pysäytetään. Suomea sitovat useat kansainväliset sopimukset, joiden avulla turvataan luontoa.

Kansainvälinen biodiversiteettipolitiikka

Helmi-ohjelma

Helmi-elinympäristöohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen.

Helmi-elinympäristöohjelma

Vesiensuojelun tehostamisohjelma

Vesiensuojelun tehostamisohjelmalla vähennetään maa-ja metsätalouden ravinnepäästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä, vähennetään haitallisten aineiden pääsyä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta.

Vesiensuojelun tehostamisohjelma

METSO-ohjelma

METSO-metsiensuojeluohjelman avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsiensä monimuotoisuutta. Tavoittena on metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantumisen pysäyttäminen.

METSO-metsiensuojeluohjelma