EU ja kansainvälinen yhteistyö

Elinympäristön hyvinvoinnin ja kestävyyden edistäminen vaatii toimia kaikilla päätöksenteon areenoilla. Erityisesti ympäristökysymykset ovat luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä, joten niiden ratkaiseminen vaatii jatkuvaa kansainvälistä yhteistyötä.

Ympäristöministeriö edustaa Suomea monissa kansainvälisen yhteistyön foorumeissa. Suomi on jäsenenä yli sadassa kansainvälisessä ympäristösopimuksessa ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen, alueelliseen sekä kahdenväliseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on muun muassa kestävän kehityksen edistäminen.

Kansainväliset sopimukset

Kansainväliset sopimukset

Suomi on osapuolena yli sadassa kansainvälisessä ympäristösopimuksessa, jotka muodostavat maailmanlaajuisten ympäristöuhkien torjunnan selkärangan.

Kansainväliset ympäristösopimukset

Yhteistyö Euroopan unionissa

Yhteistyö Euroopan unionissa

Suomi edistää kestävää kehitystä ja ympäristönäkökohtien huomioonottamista Euroopan unionissa kaikilla sen toiminta-alueilla.

Yhteistyö Euroopan unionissa

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismailla on pitkät perinteet ympäristöyhteistyössä, erityisesti hallitusten välisessä Pohjoismaiden ministerineuvostossa ja parlamenttien välisessä Pohjoismaiden neuvostossa.

Pohjoismainen yhteistyö