Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ympäristöministeriö jätti eriävän mielipiteen turvetyöryhmän loppuraporttiin

Ympäristöministeriö
31.3.2021 11.21
Uutinen

Tänään julkaistiin turpeen käyttöä selvittäneen työryhmän loppuraportti. Ympäristöministeriö jätti raporttiin eriävän mielipiteen. Esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksia ei pystytty riittävän kattavasti arvioimaan.

Hallitusohjelman mukaisesti turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää, miten turpeen käyttö suuntautuu hallitulla tavalla polton sijasta korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin, kun sen energiakäyttö vähenee. Työryhmä pyrki selvittämään myös, miten muutos turpeen käytössä tapahtuu alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Työryhmän ehdotukset ovat laaja-alaisia ja ne koskettavat montaa eri hallinnonalaa. Työryhmän loppuraportissa kuvataan monenlaisia ehdotuksia, joilla tavoitellaan mm. turvetoimialan yrittäjien tilanteen parantamista, huoltovarmuuden varmistamista ja uusien turvetuotteiden edistämistä. On tärkeää, että ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen tapahtuvat alueellisesti ja sosiaalisesti mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. Oikeudenmukaisen siirtymän tukemiseksi tulee alueiden kanssa yhteistyössä valmistella painopisteet ja toimenpiteet, joilla varmistetaan turvealan työntekijöille korvaavia töitä ja koulutusta.

Ympäristöministeriö jätti loppuraporttiin eriävän mielipiteen, sillä esitysten vaikutuksia ei pystytty kokonaisuudessaan arvioimaan tarvittavalla tasolla. Kaikkien esitysten osalta turvetyöryhmässä ei ollut tarvittavaa tietotaitoa arvioida esitysten toteutuskelpoisuutta, lainmukaisuutta ja oikeasuhtaisuutta.

Suurin puute esityksissä on se, että niiden kustannusvaikutukset eivät olleet tiedossa. Esitysten tarkoituksenmukaisuutta on vaikea arvioida ilman tietoa kustannuksista. Myöskään esitysten vaikutuksia valtiontalouteen laajemmin, työllisyyteen, huoltovarmuuteen tai ilmastoon, vesistöön ja luonnon monimuotoisuuteen ei pystytty tarkemmin esittämään.

Ympäristöministeriö on kuitenkin valmis jatkamaan työtä turpeen energiakäytön markkinaehtoisen vähenemisen toteutumiseen alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Ville Laasonen, p. 029 525 0046, [email protected] (yhteydenotot 31.3.)

Erityisasiantuntija Hanne Lohilahti, p. 0295 250 374, [email protected] (yhteydenotot 31.3.)

Yksikön päällikkö, ympäristöneuvos Outi Honkatukia, p. 0295 250 272, [email protected] (yhteydenotot 1.4.)

Krista Mikkonen