Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Rakennusten energiatodistusrekisterilakiin tulossa teknisiä muutoksia – ehdotus lausunnoille

Ympäristöministeriö
18.3.2021 10.59
Uutinen

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja suunnitelluista muutoksista rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annettuun lakiin. Tavoitteena on päivittää laki yhteensopivaksi muun lainsäädännön kanssa ja täsmentää rekisterin mahdollista tietosisältöä.

Ehdotetuilla muutoksissa laki saatettaisiin vastaamaan terminologisesti energiatodistuksesta annettua lakia sekä sen nojalla annettua ympäristöministeriön asetusta rakennusten energiatodistuksesta.

Jatkossa laissa viitattaisiin EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen ja tietosuojalakiin jo kumotun henkilötietolain sijaan.

Rekisteriin energiatodistusten laatijoista voisi jatkossa tallentaa myös laskutuksessa tarvittavat tiedot sekä sähköpostiosoitteen. Energiatodistusrekisteriin voisi tallentaa myös tiedot laatimisvaiheesta, havainnointikäynnin päivämäärästä, uuden rakennuksen E-luvun vaatimustasosta sekä tiedon onko todistus laadittu koko rakennukselle vai osalle, jossa viranomainen tai laitos tarjoaa palveluita yleisölle.  

Julkisesta tietopalvelusta annettua pykälää täydennettäisiin siten, että energiatodistusten laatijoiden tiedoista ilmenisivät myös miten kyseisiä tietoja voisi hakea ja milloin tiedot olisi poistettava. Sen sijaan laatijan nimi ei olisi jatkossa julkisesti näkyvissä energiatodistusten tiedoissa, mikä mahdollistaisi tietojen massahaut. Uusina sisältöinä palvelusta voisi saada tiedot todistuksen laatimisvaiheesta, havainnointikäynnin päivämäärästä ja uuden rakennuksen E-luvun vaatimustasosta.

Lakimuutoksen valmistelussa on kuultu asiantuntijoita oikeusministeriöstä, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:sta, Motiva Oy:stä, FISE Oy:stä, Kiinteistöalan koulutuskeskus Oy:stä sekä Suomen LVI-liitto SuLVI ry:stä.

Pyydämme lausuntoja 16.4.2021 mennessä.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, p. 0295 250 320, [email protected]