Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

EU:n ympäristöministerit virtuaalisesti koolle keskustelemaan strategiasta ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja akkuasetuksesta

Ympäristöministeriö
17.3.2021 15.57
Uutinen

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen osallistuu 18.3. EU:n ympäristöministerien epäviralliseen videokokoukseen. Kokouksen asialistalla ovat EU:n uusi strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, ehdotus EU:n akkuasetukseksi sekä eurooppalaisen ohjausjakson viherryttäminen.

Komissio esitteli uuden sopeutumisstrategian ilmastokestävän EU:n rakentamiseksi helmikuun lopussa. Strategia sitoo sopeutumisen osaksi kaikkia politiikkatoimia ja kytkee sen entistä vahvemmin myös talouspolitiikkaan. EU:n edellinen sopeutumisstrategia on vuodelta 2013.

”Pelkästään sään ääri-ilmiöt aiheuttavat EU:ssa 12 miljardin euron menetykset vuosittain. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen merkitys kasvaa koko ajan, ja edellisen strategian laatimisen jälkeen kuluneessa vajaassa vuosikymmenessä ilmastonmuutos on edennyt vauhdilla. Uusi strategia tuo kaivattua ryhtiä ilmastonmuutoksen vaikutusten hallintaan ja varautumiseen”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Ministerit keskustelevat myös EU:n komission ehdotuksesta uudeksi akkuasetukseksi, jonka komissio antoi viime joulukuussa. Ehdotus on kokonaisuus, jolla edistetään kestävää eurooppalaista akkuteollisuutta, akkujen kiertotaloutta ja turvataan samalla ympäristön- ja terveydensuojelun korkea taso. Suomi suhtautuu asetusehdotukseen myönteisesti.

Lisäksi ministerit keskustelevat EU:n elpymis- ja palautumisvälineestä (RRF) osana eurooppalaisen ohjausjakson viherryttämistä.

EU:n ympäristöministerien videokokouksen yhteydessä järjestetään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ajavien maiden videokokous sekä kunnianhimoista kemikaalipolitiikkaa ajavien maiden videokokous. Ministeri Mikkonen toimii puheenjohtajana molemmissa kokouksissa.

Lisätietoja

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
[email protected]
050 414 1682

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategia

Kirsi Mäkinen
neuvotteleva virkamies
maa- ja metsätalousministeriö
0295 162 104
[email protected]

Akkuasetus

Jouni Nissinen
erityisasiantuntija
050 325 5976
[email protected]

Krista Mikkonen