Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle lupa lunastaa 4,43 hehtaarin suuruiset alueet Merenkurkussa

Ympäristöministeriö
11.3.2021 16.30
Uutinen

Ympäristöministeriö on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle luvan lunastaa 4,03 ja 0,4 hehtaarin alueet, jotka sijaitsevat kokonaan Merenkurkun saariston Natura 2000 -alueella ja osin myös rantojensuojeluohjelma-alueella.

Lunastettavat alueet sijaitsevat Halsön saaren länsiosan sisäosissa sekä Halsön saaren pohjoispuolella olevalla luodolla. Lunastettavat alueet ovat olennaisia osia edellä mainittuja suojelukohteita. Ne edustavat Natura 2000 -luontotyyppiä vaihettumissuot ja rantasuot, boreaaliset lehdot sekä ensisijaisesti suojeltavaa luontotyyppiä maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät.

Lunastettavien alueiden rauhoittaminen yksityisinä luonnonsuojelualueina tai niiden hankkiminen valtiolle vapaaehtoisin keinoin ei ole onnistunut, koska neuvottelujen käyminen kaikkien maanomistajien kanssa ei ole ollut mahdollista alueiden epäselvistä omistusolosuhteista johtuen. Lunastuksen kohteena olevien alueiden omistajina on useita henkilöitä ja kuolinpesiä, joiden kaikkia osakkaita ei ole tavoitettu tai heidän yhteystietojaan ei ole pystytty selvittämään ilman luonnonsuojelulain 52 §:n 3 momentissa tarkoitettuja huomattavia vaikeuksia.

Lisätietoja:

Asiantuntija Janne Hesso, puh. 0295 250 008, [email protected]