EU:n kiertotalouspaketti

EU:n komission ehdotus kiertotaloudesta (2015) sisälsi laajan toimintasuunnitelman sekä joukon tätä tukevia ehdotuksia säädösmuutoksista. Paketin toimeenpano ajoittui vuosille 2016-2018.

Lisäksi komissio julkaisi ns. minipaketin (2016), johon sisältyi:

Muovistrategia

Komissio julkaisi EU:n ensimmäisen muovistrategian (2018), jonka tavoitteena on vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia ongelmia. Strategialla halutaan tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä tuotesuunnittelua, joka edistää muovituotteiden uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä. Samalla luodaan edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille.

Muovistrategia on osa komission kiertotaloutta vauhdittavien aloitteiden pakettia:

Pakettiin sisältyy:

  • EU:n muovistrategiaa koskeva tiedonanto
  • Kemikaali-, jäte- ja tuotelainsäädännön rajapintoja koskeva tiedonanto
  • Kiertotalouden seurantamittaristo
  • Jätteen vastaanottoa satamissa koskeva lainsäädäntöehdotus
  • Oxomuoveja koskeva raportti
  • Kriittisiä raaka-aineita koskeva raportti

Lisätietoja

Sarianne Tikkanen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous 0295250042