Lisää soidensuojelua – Pieksämäelle perustettiin Bovalliuksen luonnonsuojelualue

27.9.2022 10.00
YM
Kuva: Tiina Hämäläinen
Etelä-Savon ELY-keskus ja S. ja A. Bovalliuksen säätiö ovat sopineet Tahinsuon suojelusta. Tahinsuo on pääosin luonnontilainen, laaja keidassuo. Pieksämäen kaupungin taajaman läheisyydessä sijaitseva suoalue suojellaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Uusi luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan noin 161 hehtaaria. 

Uusimmat tiedotteet

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli ilmastotyön etenemisestä ja hiilinielujen vahvistamisesta

30.9.2022 15.53
YM
Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli perjantaina lokakuun lopussa julkaistavasta uudesta ilmastovuosikertomuksesta sekä selvityksistä ja lisätoimista hiilinielujen vahvistamiseksi.

Rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnokset lausuntokierrokselle

30.9.2022 12.22
YM
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista. Asetuksilla edistetään rakentamisen ohjaamista vähähiiliseksi. Lausua voi 11.11.2022 saakka Lausuntopalvelussa.

Selvitys: Vapaaehtoisten päästökompensaatioiden kaksoislaskentaa voidaan välttää eri tavoin

30.9.2022 11.04
MMM YM
Ilmastopäästöjen vapaaehtoista kompensaatiota voidaan toteuttaa eri tavoin ja välttää päästökompensaation kaksoislaskentaa, todetaan tuoreessa selvityksessä. Selvityksen mukaan EU-lainsäädäntö ei kuitenkaan mahdollista mukautusten tekemistä valtioiden kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan.