YK:n luontokokous alkaa Montrealissa – nyt tarvitaan käännekohta luontokadon pysäyttämisessä

2.12.2022 8.58
YM
Montrealin luontokokous 7.-19.12.2022. Kuvassa sumuista metsää ylhäältä kuvattuna
YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolten 15. kokous järjestetään 7.-19. joulukuuta 2022 Montrealissa Kanadassa. ”Montrealin luontokokouksen tulee olla käännekohta luontokadon pysäyttämisessä vuoteen 2030 mennessä hieman samalla tavalla kuin Pariisin ilmastokokous oli ilmastokriisin torjunnassa”, Suomen delegaatiota johtava ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo kertoo. Ministeri Ohisalo osallistuu kokoukseen 15.-19.12.

Uusimmat tiedotteet

Euroopan komissio antoi asetusehdotuksen hiilenpoistojen sertifioinnista hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

30.11.2022 16.18
MMM TEM YM
Euroopan komissio julkaisi 30. marraskuuta asetusehdotuksen hiilenpoistojen sertifioinnista. Hiilenpoistot tarkoittavat keinoja poistaa hiilidioksidia ilmakehästä sekä maankäyttösektorin, eli maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön, hiilensidonnalla että teknologisin menetelmin. Sertifioinnin on tarkoitus luoda viitekehys EU jäsenvaltioiden hiiliyksiköiden tuotannolle, menetelmille ja kaupankäynnille.

Selvitys: Talousmetsien luonnonhoidon vaikuttavuutta voidaan vielä tehostaa

28.11.2022 9.03
MMM VN TEAS YM
Valtioneuvostolle laaditun selvityksen mukaan talousmetsien luonnonhoidon vaikuttavuuden parantaminen edellyttää luonnonhoidon huomioimista laaja-alaisesti metsäalan koko toimintakentässä: lainsäädännössä, ohjeistuksessa, kannustimissa ja metsänomistajien ohjauksessa. Muutokset vaativat riittäviä resursseja kuten aikaa, rahaa ja työvoimaa. Tarvitaan myös mittaristo luonnonhoidon vaikuttavuuden arviointiin.

Maatalouden ilmastotyöstä päätös COP27-ilmastokokouksessa

21.11.2022 13.45
MMM YM
Tulviva pelto Suomessa
Egyptin Sharm el-Sheihkissä pidetyssä COP27-kokouksessa oli maatalouden osalta tavoitteena saattaa päätökseen vuonna 2017 käynnistetyn Koronivia Joint Work on Agriculture -työsuunnitelman mukainen työ ja sopia YK:n ilmastosopimuksen alla tehtävän maatalouden ilmastotyön tulevaisuudesta.

Katso myös

 • Kiertotalouden edistäminen »

  Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi ja ne pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti. Se on uusi talouden toimintatapa, joka tuottaa taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa.

 • Helmi-elinympäristöohjelma »

  Helmi-elinympäristöohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen – samalla hillitään myös ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

 • Hallituksen ilmasto­politiikka »

  Sanna Marinin hallitusohjelman tavoite Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista.

Ministeriö

 • Ympäristö- ja ilmastoministeri »

  Ympäristöministeriötä johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo. Ympäristö- ja ilmastoministeri vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien ympäristö- ja asuntoasioiden valmistelusta.

 • Organisaatio ja johto »

  Ympäristöministeriössä asiat valmistellaan osastoissa, joita ovat luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto ja ympäristönsuojeluosasto, sekä kahdessa tulosalueessa, jotka ovat ohjaus ja kansainvälinen yhteistyö sekä viestintä.

 • Ympäristöministeriö työpaikkana »

  Ympäristöministeriön tavoitteena on taata parempi ympäristö tuleville sukupolville. Työ ympäristöhallinnon ytimessä on monipuolista ja yhteiskunnallisesti merkittävää.