Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2022 alusta voimaan tulevat säädökset

22.12.2021 12.42
YM
Ympäristöministeriön hallinnonalalla tulee 1.1.2022 voimaan seuraavia säädöksiä.

Uusimmat tiedotteet

Laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta vahvistettu

14.1.2022 11.43
YM
Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut lain rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta. Uuden lain tavoitteena on kehittää ja selkeyttää vahinkojen korvaamista koskevaa sääntelyä. Erityisesti rauhoitetut linnut ovat aiheuttaneet mittavia vahinkoja viime vuosina. Laki tulee voimaan sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt lakiin sisältyvät tukijärjestelmät.

Kohtuuhintaisen asuntorakentamisen edistämiseen lähes kaksi miljardia euroa korkotuettua lainaa

13.1.2022 13.23
YM
Valtioneuvosto on päättänyt vuoden 2022 valtion tukeman asuntotuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmasta. Tavoitteena on edistää kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa, jakamalla korkotukivaltuuksia yhteensä 1,95 miljardin euron edestä.

Ympäristöministeriön viestintäjohtajaksi 12 hakijaa

29.12.2021 17.17
YM
Ympäristöministeriön viestintäjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 12 henkilöä. Viestintäjohtajan virka täytetään viiden vuoden määräajaksi.