Luonnossa virkistymisestä kansallinen menestystekijä – valtioneuvosto hyväksyi Suomen ensimmäisen virkistyskäyttöstrategian

19.5.2022 13.40
MMM YM
Luonnossa liikkuminen auttaa kansalaisia voimaan paremmin ja vahvistaa luontoyhteyttä. Ensimmäistä kertaa laaditun kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian tavoitteena on tuoda luonnossa olemisen hyötyjä suomalaisten tietoon ja kannustaa suomalaisia luontoon. Lisäksi strategialla selkeytetään luonnon virkistyskäytön edistämisen rooleja yhteiskunnassamme.

Uusimmat tiedotteet

Nuorten ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli oikeudenmukaisesta osallistumisesta päätöksentekoon

24.5.2022 16.00
YM
Nuorten ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontui 24.5.2022.
Nuorten ilmastopolitikan pyöreä pöytä kokoontui 24. toukokuuta 2022 keskustelemaan ylisukupolvisesta oikeudenmukaisuudesta ja nuorten osallistumisesta ilmastoa koskeviin päätöksiin. Keskustelussa korostettiin, että nuoret on saatava vahvemmin mukaan päätöksentekoon.

Talousneuvosto
Partha Dasgupta puhuu kestävästä talouspolitiikasta Helsingissä

24.5.2022 13.46
VM VNK YM
Partha Dasguptan kuva, jonka vieressä on teksti
Pääministeri Sanna Marinin johtama talousneuvosto järjestää 1. kesäkuuta talouspoliittisen konferenssin, jonka teemana on ekologisesti kestävä talouspolitiikka 2020-luvulla. Tilaisuuden pääpuhujaksi saapuu professori Sir Partha Dasgupta, jonka nimeä kantava luonnon monimuotoisuuden taloudellista merkitystä korostava raportti on saavuttanut laajaa kansainvälistä huomiota.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakimuutoksista joilla vauhditetaan vihreän siirtymän investointeja

23.5.2022 15.50
YM
Ympäristöministeriö valmistelee Suomen vihreän siirtymän investointien vauhdittamista. Tänään lausunnoille lähtevällä hallituksen esityksellä halutaan mahdollistaa se, että tietyt vihreän siirtymän investoinnit saisivat vuoden 2025 loppuun asti väliaikaisen etusijan ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisessa lupakäsittelyssä aluehallintovirastoissa. Samalla säädettäisiin tiettyjen vihreän siirtymän kannalta keskeisten valitusasioiden käsittely kiireelliseksi hallintotuomioistuimissa vuosina 2023–2027. Tuomioistuimet käsittelisivät kiireellisenä myös valitukset, jotka koskevat energiatuotannon kannalta merkittävää asemakaavaa tai tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa.