Kunmingin kokouksesta hyvät eväät jatkotyölle luontokadon pysäyttämiseksi

15.10.2021 11.52
YM
YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksen ensimmäinen vaihe tuotti hyvät eväät luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen tähtääville jatkoneuvotteluille. Kiinan Kunmingissa isännöimän, osin virtuaalisesti järjestetyn, kokouksen tärkein anti oli yhtenäinen viesti tarvittavien toimien kunnianhimon tasosta. Julkilausumassa alleviivataan, että toimia luontokadon pysäyttämiseksi on tehtävä ripeästi ja kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Uusimmat tiedotteet

Jätelain rekisterisääntelyä koskevat muutokset lausunnoille

19.10.2021 9.13
YM
Ympäristöministeriö on lähettänyt lausunnoille jätelain muuttamista koskevan lakiluonnoksen. Muutoksia ehdotetaan jätealan rekisterisääntelyyn sekä jätteen ammattimaisen kuljetus- ja välitystoiminnan hyväksymisedellytyksiin. Lausuntoja voi antaa 29.11. asti.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kansallisesta kemikaaliohjelmasta

15.10.2021 12.44
YM
Kansallinen kemikaaliohjelma asettaa tavoitteita ja suuntaviivoja kemikaaliturvallisuuden kehittämiseksi ja parantamiseksi. Kemikaaliohjelman avulla kehitetään ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua Euroopan unionin kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian tavoitteiden mukaisesti. Uusi, vuoteen 2035 ulottuva kemikaaliohjelma on jatkoa vuosien 2006-2020 kansalliselle vaarallisia kemikaaleja koskevalle ohjelmalle. Ympäristöministeriö pyytää sidosryhmiä lausumaan ohjelmaluonnoksesta 15.11. mennessä.

Ministerit tutustuvat arvokkaan lintuveden kunnostuksiin ja vieraspetopyyntiin Salminlahdella 15.10.

15.10.2021 10.05
MMM YM
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tutustuvat yhdessä arvokkaan lintuveden kunnostuksiin Salminlahdella Kotkan ja Haminan rajalla perjantaina 15.10. Kunnostustöitä tuetaan vieraspetopyynnillä, joka turvaa vesilintujen pesimärauhan.