Hallitus suhtautuu kriittisesti EU:n ilmastotoimien sosiaalirahastoehdotukseen

21.10.2021 14.04
YM
Hallitus korostaa, että siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan tulee tehdä sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla. Hallitus pitää periaatteellisesti tarpeellisena, että ilmastotoimien mahdollisia haitallisia tulonjakovaikutuksia kompensoidaan etenkin pienituloisille ja haavoittuvassa asemassa oleville kotitalouksille. Nykymuotoinen komission ehdotus ei kuitenkaan ole hallituksen mielestä tarkoituksenmukainen. Erityisesti hallitus kritisoi ehdotukseen sisältyvää mahdollisuutta suoriin tulonsiirtoihin EU:n talousarviosta ja painottaa, että päällekkäisiä kompensaatiojärjestelmiä tulisi välttää.

Uusimmat tiedotteet

Montrealin pöytäkirjan osapuolikokouksessa käsitellään otsonikerrosta heikentävien aineiden ja fluorattujen kasvihuonekaasujen seurannan kehittämistä

21.10.2021 12.56
YM
Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan 33. osapuolikokous pidetään virtuaalisesti 23.–29. lokakuuta. Samassa yhteydessä kokoontuu myös otsonikerroksen suojelua koskevan Wienin yleissopimuksen 12. osapuolikokous. Kokouksessa käsitellään otsonikerrosta heikentävien aineiden ja voimakkaiden ilmastokaasujen maailmanlaajuisissa seurantaverkostoissa olevien aukkojen paikkaamista ja otsonirahaston toimintaa.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Pohjois-Pohjanmaalle perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista

20.10.2021 12.15
YM
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa ja ne on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin. Alueet kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin ja Natura 2000 -verkostoon.

Jätelain rekisterisääntelyä koskevat muutokset lausunnoille

19.10.2021 9.13
YM
Ympäristöministeriö on lähettänyt lausunnoille jätelain muuttamista koskevan lakiluonnoksen. Muutoksia ehdotetaan jätealan rekisterisääntelyyn sekä jätteen ammattimaisen kuljetus- ja välitystoiminnan hyväksymisedellytyksiin. Lausuntoja voi antaa 29.11. asti.