Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2022 alusta voimaan tulevat säädökset

22.12.2021 12.42
YM
Ympäristöministeriön hallinnonalalla tulee 1.1.2022 voimaan seuraavia säädöksiä.

Uusimmat tiedotteet

Vuokratalojen asukkaiden vaikutusmahdollisia halutaan vahvistaa – yhteishallintolain uudistus lausuntokierrokselle

18.1.2022 9.38
YM
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtion tukemien vuokratalojen asukkaiden ja omistajien yhteishallintoa koskevan lakiesityksen luonnoksesta. Hallitusohjelman mukaisesti yhteishallintolain uudistuksella halutaan vahvistaa vuokratalojen asukkaiden päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Metsätalouden riski pohjavesien laadulle verrattain pieni

18.1.2022 9.05
MMM VN TEAS YM
Pohjaveden pinnankorkeutta mitataan Kokkolan Patamäellä vuonna 2017
Pohjaveden pinnankorkeutta mitataan Kokkolan Patamäellä vuonna 2017. Kuva: Ritva Britschgi SYKE
Metsätalouden todennetut vaikutukset pohjavesien laadulle ovat osoittautuneet verrattain pieniksi. Tutkittua tietoa vaikutuksista on kuitenkin melko vähän ja siksi seurantoja tulisi lisätä ja kehittää mahdollisimman nopeasti. Tähän tulokseen päädyttiin selvityksessä, jossa koottiin laaja tietopaketti metsänomistajille ja asiantuntijoille sekä tunnistettiin jatkokehitystarpeita.

Laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta vahvistettu

14.1.2022 11.43
YM
Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut lain rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta. Uuden lain tavoitteena on kehittää ja selkeyttää vahinkojen korvaamista koskevaa sääntelyä. Erityisesti rauhoitetut linnut ovat aiheuttaneet mittavia vahinkoja viime vuosina. Laki tulee voimaan sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt lakiin sisältyvät tukijärjestelmät.