Sallan kansallispuisto viimeistä silausta vaille valmis

9.12.2021 13.36
YM
Kuva: Anna Pakkanen
Valtioneuvosto on tänään istunnossaan esittänyt, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Sallan kansallispuistosta tulemaan voimaan 1.1.2022. Laki Sallan kansallispuistosta esitellään Tasavallan Presidentille 16.12.2021. Kansallispuisto perustetaan Itä-Lapin vaaramaiseman, metsien, soiden, harjujen ja niillä esiintyvien lajien suojelemiseksi sekä virkistyskäyttöä, tutkimusta ja opetusta varten.

Uusimmat tiedotteet

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli vähähiilisestä rakentamisesta
Elinkaaritarkastelu avainasemassa vähähiilisen rakentamisen edistämisessä

9.12.2021 14.07
VNK YM
Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli torstaina vähähiilisestä rakentamisesta. Konkreettisina toimina vähähiilisen rakentamisen edistämiseen nousivat erityisesti rakennusten päästöjen elinkaaren aikainen tarkastelu, maankäytön suunnittelu ja yhdyskuntarakenne sekä panostukset tutkimukseen ja kehitykseen. Kokouksen puheenjohtajana toimivat ympäristö- ja ilmastoministerin valtiosihteeri Terhi Lehtonen sekä Allianssin Nuorten Agenda -ryhmän jäsen Sara Nyman.

Melun haittavaikutukset arvioidaan aikaisempaa tarkemmin

9.12.2021 13.46
YM
Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista. Ääniympäristön huomioiminen on aikaisempaa tärkeämpää, koska melualueiden läheisyyteen rakentaminen, ympäristömelu ja sille altistuminen ovat lisääntyneet. Myös tietoa melun haittavaikutuksista on entistä enemmän.

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma lausuntokierrokselle

8.12.2021 12.45
YM
Ihmisiä luistelemassa jäällä talvisessa ympäristössä.
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta. Suunnitelmassa kuvataan taakanjakosektorin toimenpiteet, joilla Suomi saavuttaa vuoden 2030 päästövähennystavoitteen sekä tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2035. Lausuntoja voi antaa 8.12.2021-14.1.2022.