Uusi luonnonsuojelulaki voimaan 1. kesäkuuta

30.5.2023 14.10
YM
Uutta luonnonsuojelulaissa on esimerkiksi luontotyyppien suojelun vahvistaminen tiukalla suojelulla, vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio ja varovaisuusperiaate. Luonnonsuojelulaki on yksi tärkeimmistä keinoista turvata Suomen luonnon monimuotoisuutta.

Uusimmat tiedotteet

OECD:n raportissa arvioidaan Suomen hyvinvoinnin tilaa

9.6.2023 11.10
OKM STM YM
Suomalaisten hyvinvoinnin taso saattaa laskea, jos emme panosta koulutukseen, sosiaaliseen pääomaan ja terveyserojen kaventamiseen, osoittaa OECD:n tuore raportti. Raportti kuvaa väestön hyvinvoinnin, talouden ja ympäristön kestävyyden yhteisvaikutuksia. Tiedon avulla on mahdollista luoda ratkaisuja talouden kestävyyden haasteisiin.

Ravinteiden kiertotalouden investointeja käyntiin ympäristöministeriön tuella

9.6.2023 9.14
YM
Euroopan unionin rahoittama
Ympäristöministeriö rahoittaa 5,4 miljoonalla eurolla neljäätoista uutta hanketta, jotka edistävät yhdyskuntien jätevesien ravinteiden hyödyntämistä, kierrätysravinnemarkkinoiden kehittymistä ja jätevesien käsittelyn energiataloutta. Ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta avustettavat hankkeet ovat askel kohti kestävää ravinteiden kiertotaloutta Suomessa. 

EU:n komissio: Suomen lisättävä yhdyskuntajätteen kierrätystä ja vähennettävä jätteen polttamista

8.6.2023 13.08
YM
Suomi ei todennäköisesti pääse vuodelle 2025 asetettuun 55 prosentin yhdyskuntajätteen* kierrätystavoitteeseen. Euroopan komissio julkaisin tänään varhaisvaroitusraportit niille maille, jotka eivät näytä saavuttavan jätedirektiivissä asetettuja tavoitteita. 

Katso myös

 • Kiertotalouden edistäminen »

  Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi ja ne pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti. Se on uusi talouden toimintatapa, joka tuottaa taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa.

 • Helmi-elinympäristö­ohjelma »

  Helmi-elinympäristöohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen – samalla hillitään myös ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

 • Hallituksen ilmasto­politiikka »

  Sanna Marinin hallitusohjelman tavoite Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista.

Ministeriö

 • Ympäristö- ja ilmastoministeri »

  Ympäristöministeriötä johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo. Ympäristö- ja ilmastoministeri vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien ympäristö- ja asuntoasioiden valmistelusta.

 • Organisaatio ja johto »

  Ympäristöministeriössä asiat valmistellaan osastoissa, joita ovat luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto, ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto sekä konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto. Lisäksi ministeriössä toimii viestinnän tulosalue.

 • Ympäristöministeriö työpaikkana »

  Ympäristöministeriön tavoitteena on taata parempi ympäristö tuleville sukupolville. Työ ympäristöhallinnon ytimessä on monipuolista ja yhteiskunnallisesti merkittävää.