Pohjoismaat haluavat osallistua yhteisellä panostuksella EU-komission Uuteen eurooppalaiseen Bauhausiin

22.11.2021 16.52
YM
Pohjoismaiden asumisesta ja rakentamisesta vastaavat ministerit kokoontuivat Porvoossa tänään 22.11. keskustelemaan maiden yhteisistä tavoitteista ja toimista rakentamisen päästöjen vähentämiseksi. Uutena avauksena ministerit keskustelivat mahdollisuudesta ehdottaa komissiolle, että Pohjoismaat lähtevät yhteisellä toimenpiteellä mukaan Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteeseen.

Uusimmat tiedotteet

Luonnonsuojelulain uudistusta valmistellut työryhmä ehdottaa uusia suojelukeinoja lakiin

30.11.2021 14.54
YM
Työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksen hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi. Ehdotus ajantasaistaisi ja vahvistaisi luontokohteiden suojaa, laajentaisi luonnonsuojelun keinovalikoimaa, edistäisi osallistumista ja tiedon saatavuutta sekä tarjoaisi välineitä vapaaehtoisen suojelun edistämiseen. Lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä saamelaisten oikeuksien edistäminen otettaisiin uudessa laissa nykyistä paremmin huomioon. Uutuutena lakiin ehdotetaan lisättäväksi ekologista kompensaatiota.

Ympäristölupien nopeampi käsittely vaatisi lisää resursseja sekä valtakunnallista lupa- ja valvontaviranomaista

29.11.2021 16.04
YM
Ympäristöministeriö arvioi, että ympäristölupien käsittelyä voidaan välittömästi nopeuttaa vain lisäämällä resursseja aluehallintovirastoihin sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin. Pidemmällä aikavälillä lupakäsittelyä voitaisiin kehittää kokoamalla lupa- ja valvontatehtävät yhteen viranomaiseen sekä panostamalla sähköisiin järjestelmiin. Hakijan huolellinen pohjatyö on kuitenkin avainasemassa, jotta hakuprosessi voi sujua viivytyksettä. Valtaosa ympäristöluvista käsitellään jo nyt alle vuodessa ja yli vuoden kestävät lupaprosessit keskittyvät tiettyihin aloihin, kuten turvetuotantoon.

Tuettujen sähköautojen latausvalmiuksien määrä nousee 35 000 kappaleeseen – avustusehdot muuttuvat ensi vuonna

26.11.2021 12.31
YM
Hallitus ehdotti 4.11. julkaistussa vuoden neljännessä lisätalousarvioesityksessä 2 miljoonan euron lisäpanostusta sähköautojen latausinfra-avustukseen. Lisämäärähalla voidaan toteuttaa arviolta yli 2 000 latausvalmiutta. Tuettujen latausvalmiuksien kokonaismäärä yltää siten vuoden loppuun mennessä noin 35 000 kappaleeseen, kun huomioidaan myös esitetyt lisärahat.