Asumisoikeuslain uudistaminen

Asumisoikeusasuminen (ASO) on vaihtoehto asunnon vuokraamiselle ja omistamiselle. Se on asumismuoto, jossa asukkaalla on asumisoikeus rakennuttajayhtiön omistamaan asuntoon.

Asumisoikeuslain uudistamisen tavoitteena on varmistaa, että asumisoikeusasuminen on kohtuuhintainen ja houkutteleva asumismuoto myös tulevaisuudessa. ASO-järjestelmää ei olla uudistamassa radikaalisti, vaan sen perusperiaatteet on tarkoitus säilyttää ennallaan.

Hallitusohjelman mukaisesti lakiuudistuksessa otetaan huomioon

  • asumisen kohtuuhintaisuus
  • järjestelmän läpinäkyvyys
  • asukkaiden vaikutusmahdollisuudet
  • asukasvalinnan kehittäminen.

Hallituksen esitys asumisoikeuslain uudistamisesta on ollut lausuntokierroksella keväällä/kesällä 2020. Esitys on annettu eduskunnalle 22.10.2020. 

Tarkemmat tiedot eduskuntakäsittelyn vaiheista:

Perustuslakivaliokunta on antanut esityksestä lausuntonsa keväällä 2021. Lausunnossa mm. todetaan, että rajoituksista vapauttamista koskevat ehdotetut säännökset on poistettava lakiesityksestä.

Selvitykset ja kuulemiset

Asumisoikeuslain uudistuksessa valmistelun pohjana on käytetty kattavasti selvityksiä ja kuulemisia.

Lakiesitys on ollut lausuntokierroksella 15.7.2020 saakka. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja niistä on julkaistu myös yhteenveto.

Asumisoikeusjärjestelmän uudistusta valmisteltiin kattavasti myös edellisellä hallituskaudella. Aiemmin tehdyt selvitykset, sidosryhmäpaneelin näkemykset sekä muut kuulemiset toimivat pohjana nyt käynnissä olevalle valmistelulle.

Lisätietoja

Anu Karjalainen, lainsäädäntöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250067