Asumisoikeuslain uudistaminen

Asumisoikeusasuminen (ASO) on vaihtoehto asunnon vuokraamiselle ja omistamiselle. Se on asumismuoto, jossa asukkaalla on asumisoikeus rakennuttajayhtiön omistamaan asuntoon.

Asumisoikeuslain uudistamisen tavoitteena on varmistaa, että asumisoikeusasuminen on kohtuuhintainen ja houkutteleva asumismuoto myös tulevaisuudessa. ASO-järjestelmää ei olla uudistamassa radikaalisti, vaan sen perusperiaatteet on tarkoitus säilyttää ennallaan.

Hallitusohjelman mukaisesti lakiuudistuksessa otetaan huomioon

  • asumisen kohtuuhintaisuus
  • järjestelmän läpinäkyvyys
  • asukkaiden vaikutusmahdollisuudet
  • asukasvalinnan kehittäminen.

Valmistelun pohjana kattavat selvitykset ja kuulemiset

Lakiesitys oli lausunnoilla 15.7.2020 saakka. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja niistä on julkaistu myös yhteenveto.

Asumisoikeusjärjestelmän uudistusta valmisteltiin kattavasti viime hallituskaudella. Aikaisemmat selvitykset, sidosryhmäpaneelin näkemykset sekä muut kuulemiset toimivat pohjana nyt käynnissä olevalle valmistelulle.

Lisätietoja

Anu Karjalainen, hallitussihteeri 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250067