Asumisoikeusasumisen ja osaomistusasumisen lainsäädäntö

Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeusasunnot ovat oma asumisen hallintamuotonsa, joka sijoittuu vuokra- ja omistusasumisen väliin. Asukas maksaa asunnosta asumisoikeusmaksun ja kuukausittaista käyttövastiketta. Asuntoa ei voi lunastaa omaksi, mutta asukkaalla on pysyvä asumisturva. Asumisoikeusasumisesta säädetään omassa laissaan. Asumisoikeusasunnot ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta rahoitettu valtion tuella, joko arava- tai korkotukilainalla. Asukkaiden ja omistajien yhteishallinnosta säädetään samassa laissa kuin korkotukilainoitetuista vuokra-asunnoista.

Osaomistusasunnot

Osaomistusasunnossa asukas asuu ensin vuokralla, ja vuokrakauden päätyttyä hän voi lunastaa asunnon kokonaan omakseen. Osaomistusasuntoja tuotetaan sekä valtion tuella että vapaarahoitteisesti. Valtion tukemia osaomistusasuntoja koskee oma lakinsa, joka on tullut voimaan 1.3.2002. Tätä ennen rahoitettujen osaomistusasuntojen sopimusehdot perustuvat vain asukkaan ja asuntojen tuottajan välisiin sopimuksiin. Valtion tukemien osaomistusasuntojen asukasvalinnat tehdään samoin kuin valittaessa asukkaita valtion tukemiin vuokra-asuntoihin.